Breaking news: สิ้นแล้ว! "ปู่คออี้" ปิดตำนานจอมพรานแห่งเทือกเขาตะนาวศรี

05 ต.ค. 2561 เวลา 2:20 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

เฟซบุ๊ก  อ.วุฒิ บุญเลิศ ปราชญ์ชาวบ้านชาวกระเหรี่ยง โพสเฟสบุก ปู่คออี้ คน5 แผ่นดินจากพวกเราไปแล้วเมื่อเวลา ตี 4.14 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ทั้งนี้ อ.วุฒิ บุญเลิศ ยังได้เขียน เรื่องราวของปู่คออิ ว่า ...ปู่ได้เรียกร้องและปกป้องสิทธิ์ของตนเองและชุมชนกะเหรี่ยงบ้านใจแผ่นดิน- บางกลอยบน.อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นับแต่ปี2554-2561 ใช้เวลาร่วม 7 ปีภาระกิจของปู่บางเรื่องเสร็จแล้วเช่น...

1.พิสูจน์ผ่านกระบวนการยุติธรรมว่าจนท.อช.แก่งกระจานผลักดันบังคับอพยพย้ายบ้านเผาบ้านยุ้งฉางข้าวผิดกฏหมาน ศาลปกครองสูงสุดตัดสินแล้วให้กรมอุทยานชดใช้ค่าเสียหาย

2. ปู่มีบัตรปชช.เป็นคนไทย มาตั้งแต่เกิด มีสัญชาติไทยมิใช่คนต่างด้าวตามที่หน.อช.แก่งกระจานกล่าวหา

3. ปู่ยืนยันว่าบ้านใจแผ่นดินเป็นถิ่นฐานเดิมที่ปู่เกิด.ศาลปกครองสูงสุดยอมรับว่าบ้านใจแผ่นดินเป็นชุมชนดั้งเดิมของคนกะเหรึ่ยง

4.ศาลปกครองสูงสุดให้กรมอุทยาน.แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเรื่องสิทธิชุมชนโดยให้ปฏิบัติตามมติแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชิวิตกะเหรี่ยงมติครม.3 สค.53. ตามที่ปู่เรียกร้อง.

5.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.ได้ประกาศมอบรางวัลให้ปู่ในฐานะบุคคลที่ปกป้องสิทธิชุมชนดั้งเดิม

เรื่ิองเศร้าของปู่.ปู่เสียใจที่ถูกบังคับให้ลงมาจากบ้านเดิมที่เคยอยู่.เสียใจที่หลานชาย.บิลลี่.ถูกจนท.อช.แก่งควบคุมตัวและหายไป.และอาจารย์ป็อด นายทัศกมลโอบอ้อม.ที่ปู่รักเหมือนลูกถูกยิงเสียชีวิตเพราะปกป้องกะเหรี่ยงแก่งกระจานและเสียใจสที่สุด คือไม่ได้กลับไปตายที่บ้านเกิดในป่า..

...คาถาที่ปู่ให้ไว้... ". เราทุกคนต้องรักกัน."

คำเตือนของปู่...เขาก็อยู่ในที่ของเขาเราคนกะเหรี่ยงก็อยู่ในที่ของเราต่างคนก็ต่างอยู่ไม่ต้องมาเบียดเบียนกัน."..

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด