ร่วมยินดี ! ส.ฟุตบอลฯมอบวุฒิบัตรหลักสูตรโปรไลเซนส์ "ซิโก้-โค้ชโย่ง" รับด้วย

09 ต.ค. 2561 เวลา 8:44 น.

อุปนายกฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ ผู้ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอน

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติการกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้ที่ผ่านการอบรม AFC Coaching Certificate Course ปี 2560/2561 และ FA Thailand Futsal Introductory Course

อุปนายกฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ ผู้ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอน

พิธีมอบในครั้งนี้ นำโดย คุณ ลัขณานันต์ ลักษมีธนานันต์ อุปนายกฝ่ายบัญชีและการเงิน พร้อมด้วย คุณ วิทยา เลาหกุล อุปนายกฝ่ายพัฒนาเทคนิค, คุณ ลิม คิม ชอน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคนิค, คุณยศวัจน์ ดำรงกุลวิศิษฐ์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมกีฬาฟุตซอล และ อ.บุญเลิศ เจริญวงศ์ วิทยากรฟุตซอล สำหรับการมอบครั้งนี้ประกอบไปด้วย ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร AFC ‘Pro’ Diploma Coaching Course จำนวน 18 คน, ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร AFC ‘A’ Coaching Certificate Course จำนวน 3 คน, ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร AFC ‘B’ Coaching Certificate Course จำนวน 19 คน, ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course จำนวน 50 คน และ ผู้ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล FA Thailand Futsal Introductory Course จำนวน 240 คน

อุปนายกฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ ผู้ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอน

ภายในพิธีมอบ คุณ ลัขณานันต์ ลักษมีธนานันต์ อุปนายกฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวว่า "สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ได้ดำเนินการจัดการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตรต่างๆ ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพ คุณภาพ และปริมาณผู้ฝึกสอน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในวงการฟุตบอลต่อไปในอนาคต ด้วยความเชื่อที่ว่า ผู้ฝึกสอนที่มีคุณภาพ จะสามารถพัฒนานักกีฬาที่มีคุณภาพอีกมากมายขึ้นมาประดับวงการฟุตบอลในอนาคต"

อุปนายกฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ ผู้ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอน

"ทั้งนี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ จะนำความรู้ และประสบการณ์ในการอบรม ไปพัฒนาเด็กๆและเยาวชน รวมถึงนักกีฬาฟุตบอล ให้มีความรู้ความเข้าใจในการเล่นฟุตบอลอย่างถูกวิธี และสามารถต่อยอดไปยังการเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตได้  ขออวยพรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกท่านประสบความสำเร็จ และนำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ ไปใช้เพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลไทยของเรา ต่อไป"