สื่อคุณภาพ!! ผลงานประกาศรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561

11 ต.ค. 2561 เวลา 10:58 น.

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดงาน “ประกาศรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561” เพื่อสร้างสรรค์ สนับสนุนการผลิตข่าวดิจิทัลที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคม สื่อออนไลน์ในปัจจุบัน ต้องสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด จัดงาน "ประกาศรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561" เพื่อสร้างสรรค์ และสนับสนุนการผลิตข่าวดิจิทัลที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคม บนการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของอุปกรณ์ดิจิทัล และบริการออนไลน์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทุกวัน ที่อาคาร ซีพี ออลล์ อะคาเดมี่ สภาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) แจ้งวัฒนะ

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดงาน “ประกาศรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561” เพื่อสร้างสรรค์ สนับสนุนการผลิตข่าวดิจิทัลที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคม สื่อออนไลน์ในปัจจุบัน ต้องสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ

นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ กล่าวว่า “ในปัจจุบันสื่อออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมเพิ่มมากขึ้น และในปีนี้ได้รับความสนใจจากสื่อสำนักต่างๆ ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมาก แต่ละผลงานมีความโดดเด่น และมีคุณภาพอย่างน่าสนใจ คณะกรรมการใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ในการคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นในแต่ละประเภท สร้างสรรค์ และจรรโลงสังคมไทย ให้น่าอยู่มากขึ้นไป”

“ข่าวที่ดีมีคุณภาพ จะเป็นการช่วยสร้างสังคม ประเทศชาติที่ดีได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน”

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดงาน “ประกาศรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561” เพื่อสร้างสรรค์ สนับสนุนการผลิตข่าวดิจิทัลที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคม สื่อออนไลน์ในปัจจุบัน ต้องสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ

โดยรายชื่อผลการตัดสินการประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561” ทั้งหมด 8 สาชา เงินรางวัลรวม 400,000 บาท มีดังต่อไปนี้

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดงาน “ประกาศรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561” เพื่อสร้างสรรค์ สนับสนุนการผลิตข่าวดิจิทัลที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคม สื่อออนไลน์ในปัจจุบัน ต้องสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ

  1. ประเภทข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวออนไลน์เชิงสืบสวนยอดเยี่ยม

รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล

ชื่อข่าว: รายงานพิเศษชุด โกงงบอาหารกลางวัน?

ชื่อองค์กร: องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

Website: http://www.thaipbs.or.th/

  สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดงาน “ประกาศรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561” เพื่อสร้างสรรค์ สนับสนุนการผลิตข่าวดิจิทัลที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคม สื่อออนไลน์ในปัจจุบัน ต้องสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ

  1. ประเภทข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม

รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล

ชื่อข่าว: รายงานพิเศษชุด เล่ห์ ลวง โลภ แชร์ลูกโซ่

ชื่อองค์กร: องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

Website: http://www.thaipbs.or.th/

  สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดงาน “ประกาศรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561” เพื่อสร้างสรรค์ สนับสนุนการผลิตข่าวดิจิทัลที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคม สื่อออนไลน์ในปัจจุบัน ต้องสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ

  1. ข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม

รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล

ชื่อข่าว: “ขอวาฬนำร่องครีบสั้น” สัตว์ตัวสุดท้ายสังเวยชีวิต “เหยื่อขยะ”

ชื่อองค์กร: องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

Website: http://www.thaipbs.or.th/

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดงาน “ประกาศรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561” เพื่อสร้างสรรค์ สนับสนุนการผลิตข่าวดิจิทัลที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคม สื่อออนไลน์ในปัจจุบัน ต้องสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ

  1. ประเภทข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอยอดเยี่ยม

รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล

ชื่อข่าว: ชัวร์ก่อนแชร์ : มันหมูเป็นอาหารสุขภาพอันดับ 8 ของโลก จริงหรือ ?

ชื่อองค์กร: บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

Website: www.TNAMCOT.com

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดงาน “ประกาศรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561” เพื่อสร้างสรรค์ สนับสนุนการผลิตข่าวดิจิทัลที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคม สื่อออนไลน์ในปัจจุบัน ต้องสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ

  1. ประเภทข่าวที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม

รางวัลดีเด่น 1 รางวัล

ชื่อข่าว: ข้อมูลบัตรประชาชนรั่วไหล เราจะได้อะไรเป็นของแถม

ชื่อองค์กร: บริษัท ไทยเดย์ ด็อท คอม จำกัด

Website: www.manager.co.th

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดงาน “ประกาศรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561” เพื่อสร้างสรรค์ สนับสนุนการผลิตข่าวดิจิทัลที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคม สื่อออนไลน์ในปัจจุบัน ต้องสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ

  1. ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมสิทธิเด็กยอดเยี่ยม

รางวัลดีเด่น 1 รางวัล

ชื่อข่าว: “ครูนอกกรอบ” เด็กทุกคนเป็นที่ 1 ของผม

ชื่อองค์กร: องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

Website: http://www.thaipbs.or.th/

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดงาน “ประกาศรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561” เพื่อสร้างสรรค์ สนับสนุนการผลิตข่าวดิจิทัลที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคม สื่อออนไลน์ในปัจจุบัน ต้องสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ

7. ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของไทย 

รางวัลดีเด่น 1 รางวัล

ชื่อข่าว: เปิดใจหมอไทยคนแรก คว้าที่ 1 งานวิจัยโลก รักษาผมร่วงศีรษะล้านจากพันธุกรรม

ชื่อองค์กร: บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด

Website: www.thairath.co.th

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดงาน “ประกาศรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561” เพื่อสร้างสรรค์ สนับสนุนการผลิตข่าวดิจิทัลที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคม สื่อออนไลน์ในปัจจุบัน ต้องสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ

  1. ประเภทภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม

รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล

ชื่อข่าว: ตำรวจกองปราบปราม บุกเข้าจับกุม ดร.สุกิจ พูนศรีเกษม ทนายร่างทรง 4 จี ในข้อหารุกป่า

ชื่อองค์กร: บริษัท ไทยเดย์ ด็อท คอม จำกัด

Website: www.manager.co.th

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดงาน “ประกาศรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561” เพื่อสร้างสรรค์ สนับสนุนการผลิตข่าวดิจิทัลที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคม สื่อออนไลน์ในปัจจุบัน ต้องสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ