ประชุม กห.อาเซียน เห็นชอบข้อเสนอของไทย ดันความร่วมมือแก้ปัญหา IUU ระดับภูมิภาค

19 ต.ค. 2561 เวลา 11:48 น.

ประชุม กห.อาเซียน ครั้งที่ 12 : เห็นชอบข้อเสนอของไทย ในการผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหา IUU ระดับภูมิภาค และลงนามในปฏิญญาร่วม ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียน

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผย ผลการประชุม รมว.กห.อาเซียน ครั้งที่ 12 ( ADMM ) เมื่อ 20 ต.ค.61 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนรม.และรมว.กห. พร้อม ปล.กห. เข้าร่วมประชุม กับ รมว.กห.ประเทศสมาชิก

ที่ประชุมได้รับทราบ ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ( ADSOM ) และ ผลการประชุม ผบ.ทสส.อาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ จากนั้นได้หารือร่วมกันถึง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียน การตอบสนองและการฟื้นฟู สำหรับการต่อต้านการก่อการร้าย โดยแสดงความกังวลร่วมกันถึงภัยจากการก่อการร้าย ที่ต้องการบูรณาการความร่วมมือในการรับมือกันมากขึ้น ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง การตอบสนองและการฟื้นฟูสำหรับการต่อต้านการก่อการร้าย

[gallery columns="1" size="full" ids="368250,368251,368252,368253,368254,368255"]

พล.อ.ประวิตร ได้แสดงความเสียใจกับลาวและอินโดนีเซีย ต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ผ่านมา โดยรัฐบาลไทยพร้อมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่า ลาวและอินโดนีเซีย จะสามารถผ่านความยากลำบากไปได้โดยเร็ว พร้อมทั้งย้ำถึง ความตระหนักร่วมกันถึง ภัยคุกคามรูปแบบใหม่และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค ที่ถูกแสวงประโยชน์จากกลุ่มผู้ไม่หวังดี ขยายผลเป็นภัยคุกคามข้ามชาติ ซึ่งทุกประเทศจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกันใกล้ชิดมากขึ้น ผ่านการเสริมสร้างกลไกความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ การก่อการร้าย อาชญกรรมข้ามชาติ และความมั่นคงทางทะเล ซึ่งรวมถึงการทำประมงผิดกฎหมาย ( IUU Fishing ) ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของหลายประเทศ ที่ควรได้รับการริเริ่มแสวงหาแนวทางและสร้างกลไกความร่วมมือที่สร้างสรรคระดับภูมิภาค ที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนร่วมกัน พร้อมทั้งได้ใช้โอกาสนี้ ยืนยันถึงความพร้อมของ กห.ไทย ในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ที่มุ่งมั่นจะสานต่อและขับเคลื่อนความร่วมมือ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศ ให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมอาเซียน ได้เห็นชอบกับข้อเสนอของ กห.ไทย ในการร่วมกันผลักดัน การแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ( IUU Fishing ) โดยจะนำไปหารือเพื่อแสวงความร่วมมือกันในการประชุม ADMM ปี 62 ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพ ต่อจากนั้น ได้ลงนามร่วมกัน ในปฏิญญาร่วม ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียน โดยมีสาระสำคัญ เกี่ยวกับแนวความคิดด้านต่างๆ 5 ฉบับ ประกอบด้วย การจัดตั้งเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญของอาเซียน ด้านเคมี ชีวภาพและรังสี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กัน , กรอบแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์อากาศยานทหารบินเผชิญหน้ากัน เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด , ขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้แทนฝ่ายทหาร ประจำศูนย์ประสานงานอาเซียน สำหรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ โดยกองกำลังเตรียมพร้อมอาเซียน , แนวความคิดว่าด้วยบรรทัดฐาน การคัดเลือกประเทศผู้สังเกตการณ์ของคณะผู้เชี่ยวชาญในกรอบการประชุม รมว.กห.อาเซียนกับรมว.กห.ประเทศคู่เจรจา รวมท้ัง แนวความคิดโครงการ “Our Eyes Initiative” ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารทางยุทธศาสตร์ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายร่วมกัน พร้อมทั้ง ได้ลงนามร่วมกัน ในปฏิญญาร่วม ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียน เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกัน

.............