เปิดอันดับ! ‘ไทย’ ที่ 38 ‘สิงคโปร์’ ที่ 2 ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก 4.0 

22 ต.ค. 2561 เวลา 10:32 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความพอใจ ไทย ถูกจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันระดับโลก 4.0 ปี 2018 หรือ Global Competitiveness Index 4.0 ในอันดับ 38 จาก 140 ประเทศ โดยได้คะแนน 67.6 เต็ม 100 และชี้ว่าไทยก้าวสู่ความเป็นประเทศ 4.0 มากขึ้น นั้น

ทีมข่าวสปริงนิวส์พาไปดูข้อมูลบางส่วนจาก Global Competitiveness Report 2018 ซึ่งจัดทำโดย World Economics Forum หรือสภาเศรษฐกิจโลก ที่ได้เก็บข้อมูลหลายปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมทั้งหมด 140 ประเทศ 12 ด้านตัวชี้วัด ได้แก่

และจัดทำเป็นดัชนี Global Competitiveness Index เพื่อแสดงให้เห็นว่าแต่ละประเทศมีจุดอ่อนจุดแข่งด้านความสามารถในการแข่งขันในภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวมแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 

อันดับประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก 4.0 ปี 2018 มากที่สุด

อันดับ 1 สหรัฐฯ

อันดับ 2 สิงคโปร์

อันดับ 3 เยอรมนี

อันดับ 4 สวิตเซอร์แลนด์

อันดับ 5 ญี่ปุ่น

อันดับ 6 เนเธอร์แลนด์

อันดับ 7 ฮ่องกง

อันดับ 8 สหราชอาณาจักร

อันดับ 9 สวีเดน

อันดับ 10 เดนมาร์ก

แบ่งตามภูมิภาคเอเชียที่น่าสนใจได้แก่

อันดับ 2 สิงคโปร์

อันดับ 5 ญี่ปุ่น

อันดับ 7 ฮ่องกง

อันดับ 13 ไต้หวัน

อันดับ 15 เกาหลีใต้

อันดับ 25 มาเลเซีย

อันดับ 28 จีน

อันดับ 38 ไทย

อันดับ 45 อินโดนีเซีย

อันดับ 56 ฟิลิปปินส์ 

แบ่งตามภูมิภาคอาเซียน (ที่ติด 140 อันดับ)

อันดับ 2 สิงคโปร์

อันดับ 25 มาเลเซีย

อันดับ 38 ไทย

อันดับ 45 อินโดนีเซีย

อันดับ 56 ฟิลิปปินส์

อันดับ 62 บรูไน

อันดับ 77 เวียดนาม

อันดับ 110 กัมพูชา

อันดับ 112 สปป.ลาว

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

หากดูเฉพาะของประเทศไทย เมื่อนำปัจจัยดังกล่าวมาจำแนกจะได้ 4 กลุ่ม 12 ด้าน ดังนี้

1.สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวย อันดับ 54 จาก 140 ประเทศ (อันดับ 1 สหรัฐฯ)

-ด้านสภาพแวดล้อมหน่วยงานสถาบัน อันดับ 60

-ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อันดับ 60

-ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อันดับ 64

-ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาค อันดับ 48

2.ทุนมนุษย์ อันดับ 55 (อันดับ 1 สวิตเซอร์แลนด์)

-ด้านสุขภาพ อันดับ 42

-ด้านทักษะความสามารถ อันดับ 66

3.ระบบตลาด อันดับ 23 (อันดับ 1 สหรัฐฯ)

-ด้านตลาดสินค้า อันดับ 92

-ด้านตลาดแรงงาน อันดับ 44

-ด้านระบบการเงิน อันดับ 14

-ด้านขนาดของตลาด อันดับ 18

4.การมีสภาพแวดล้อมสนับสนุนด้านนวัตกรรม อันดับ 37 (อันดับ 1 สหรัฐฯ)

-ด้านการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ อันดับ 23

-ด้านความสามารถทางนวัตกรรม อันดับ 51

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ทั้งนี้พบว่าในด้านระบบการเงินของไทยยังมีความแข็งแกร่งซึ่งอยู่ในอันดับที่ 14 ของโลก จากปัจจัยการมีความพร้อมด้านเงินทุน เสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์ ส่วนด้านขนาดของตลาดอยู่ที่อันดับ 18 ของโลก ที่พิจารณาจากรายได้ประชาชาติ (GDP) และการส่งออก

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ปลื้มอันดับความสามารถ 4.0 ไทยดีขึ้น ติดโผ 1 ใน 40 ของโลก