ยังไม่แก้ เพจดังแฉต่อคิวยาวสุวรรณภูมิ ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

23 ต.ค. 2561 เวลา 3:05 น.

สวดยับ! ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวต่างชาติช้า ต่อคิวยาวเป็นหางว่าว เพจดังแฉยับ แม้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านภาษาแล้ว แต่ผ่านไป 3 เดือนก็ยังแก้ไม่สำเร็จ

ภาพของนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมาก ที่ยืนต่อแถวเพื่อรอการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว หรือ VAT Refund for Tourist ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่วานนี้เพจชื่อดัง "ข่าววงการท่องเที่ยว"นำมาเผยแพร่ จะถูกแชร์เป็นจำนวนมาก โดยปัญหาการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยวล่าช้านั้น ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมาช้านานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ แม้เมื่อ 24 ก.ค. ที่ผ่านมา ทางปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

จะสั่งการให้เร่งแก้ไขปัญหา ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่จากศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว หรือ Tourist Assistance Center หรือ TAC มาช่วย อำนวยความสะดวกด้านภาษา แล้วก็ตาม แต่ก็พบว่าจนถึงปัจจุบัน ปัญหานี้ก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้แต่อย่างใด

สำหรับข้อมูลการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของนักท่องเที่ยวพบว่า ในปี 2559 มีนักท่องเที่ยวขอคืน VAT 1.5 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าสินค้าไทย 27,772.3 ล้านบาท ปี 2560 นักท่องเที่ยวขอคืน VAT 1.8 ล้านคนคิดเป็นมูลค่าสินค้าไทย 34,356.9 ล้านบาท

ล่าสุด ช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค.60-เม.ย.61) มีนักท่องเที่ยว ขอคืน VAT แล้ว 1.6 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าสินค้า 31,705.3 ล้านบาท ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ 3 ช่องทาง คือ 1. ขอคืนกับเจ้าหน้าที่สรรพากร ที่สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มท่าอากาศยาน บริเวณพื้นที่ผู้โดยสารขาออกส่วนในหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 2. ส่งในตู้รับคำร้องที่ตั้งอยู่ ที่สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มท่าอากาศยาน และ 3 ส่งจดหมายลงทะเบียนกลับมาที่กรมสรรพากร