ดันเชียงใหม่เป็นโมเดลฟื้นฟูท่องเที่ยว กู้วิกฤติทัวร์จีนลดวูบ

23 ต.ค. 2561 เวลา 5:09 น.

ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เสนอขับเคลื่อนเชียงใหม่เป็นโมเดลต้นแบบเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยว กู้วิกฤตทัวร์จีนลดลงอย่างรวดเร็ว

นายพรชัย จิตรนวเสถียร กรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา อดีตนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ , นางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ พร้อมตัวแทนจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ตำรวจท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมนักธุรกิจไทยจีนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหานักท่องเที่ยวชาวจีนที่ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว

ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เสนอขับเคลื่อนเชียงใหม่เป็นโมเดลต้นแบบเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยว กู้วิกฤตทัวร์จีนลดลงอย่างรวดเร็ว

นายพรชัย เผยว่าที่ประชุมมีมติร่วมกันในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นโมเดลต้นแบบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของภูมิภาค ให้เป็นฮับการท่องเที่ยวภายใต้วิกฤตเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยเร็ว หลังทัวร์นักท่องเที่ยวจีนลดลง

ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เสนอขับเคลื่อนเชียงใหม่เป็นโมเดลต้นแบบเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยว กู้วิกฤตทัวร์จีนลดลงอย่างรวดเร็ว

โดย มี 5 ประเด็นสำคัญที่จะเริ่มเดินหน้าแก้ไข คือ 1.การฟื้นฟูภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ 2.ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพราะที่ผ่านมาจะเห็นว่าเกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยวอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการจราจร รวมถึงทางเรือที่มีเรือล่ม ทำให้มีผู้ประสบเหตุและเสียชีวิตหลายราย 3.เรื่องของการฉ้อฉล ฉวยโอกาสหลอกลวงเอาเปรียบนักท่องเที่ยว  4. การทำตลาดผ่านทางโซเชียลมีเดีย รวมถึงทำการตลาดผ่านเที่ยวบินต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงไปสู่ประเทศจีน เพื่อให้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวกลับคืนมา และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มกรุ๊ปทัวร์ที่หายไปกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ และ 5.เรื่องการใช้อำนาจโดยมิชอบและไม่เป็นธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ ตม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยข้อมูลนี้มาจากทั้งนักธุรกิจ ไกด์นำเที่ยวและนักท่องเที่ยว ที่ให้ข้อมูลมา เรื่องของการรับเงินค่าเอกสารที่เกินกว่าที่กำหนด รวมถึงการยึดพาสปอร์ต วีซ่า ของนักท่องเที่ยวไว้

ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เสนอขับเคลื่อนเชียงใหม่เป็นโมเดลต้นแบบเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยว กู้วิกฤตทัวร์จีนลดลงอย่างรวดเร็ว

เบื้องต้นจะรวบรวมประเด็นปัญหาทั้งหมด เพื่อเข้าพบนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอให้ช่วยดำเนินการเรื่องนี้

ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เสนอขับเคลื่อนเชียงใหม่เป็นโมเดลต้นแบบเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยว กู้วิกฤตทัวร์จีนลดลงอย่างรวดเร็ว

ขณะเดียวกันจะเสนอให้จังหวัดเชียงใหม่สร้างโมเดลที่เป็นต้นแบบในการฟื้นฟูการท่องเที่ยว เพราะรายได้หลักของจังหวัดเชียงใหม่มาจากการท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวจีนลดจำนวนลง ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบตามไปด้วย ทั้งธุรกิจโรงแรม ที่พัก  ร้านอาหาร รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายสินค้าที่ระลึกก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน