เปิดตัวนวัตกรรม "ชุดป้องกันการติดเชื้อทางอากาศ" นำร่องใน รพ. 7 แห่ง

02 พ.ย. 2561 เวลา 4:40 น.

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คิดค้นนวัตกรรมต้นแบบชุดป้องกันการติดเชื้อทางอากาศสำหรับเตียงผู้ป่วย เพื่อลดความเสี่ยง ลดการแพร่กระจายเชื้อจากการติดเชื้อทางอากาศของผู้ป่วยในโรงพยาบาล

นายปริญญา คุ้มตระกูล ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้เล็งเห็นความสำคัญของการควบคุมอนุภาคขนาดเล็กในอากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ จึงได้จัดทำนวัตกรรม “ต้นแบบชุดควบคุมป้องกันการติดเชื้อทางอากาศ” โดยออกแบบติดตั้งพัดลมกรองอากาศดูดอากาศผ่านแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (HEPA filter) ซึ่งกรองอนุภาคในอากาศ และติดหลอด UV ฆ่าเชื้อเพื่อช่วยให้มั่นใจว่าสามารถขจัดเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่กับอนุภาคในอากาศได้ นวัตกรรมฯ นี้อากาศที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค ช่วยลดปริมาณอนุภาคในอากาศ ทำให้ความเสี่ยงการติดเชื้อทางอากาศในโรงพยาบาลลดลง

ทดสอบใช้ในโรงพยาบาล 7 แห่ง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้นำ "ต้นแบบชุดป้องกันการติดเชื้อทางอากาศ" สำหรับเตียงผู้ป่วย ไปทดสอบใช้ในโรงพยาบาล 7 แห่ง

-โรงพยาบาลแม่สอด

-โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

-โรงพยาบาลแม่ระมาด จังหวัดตาก

-โรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด

-โรงพยาบาลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

-โรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัดระยอง

-สถาบันบำราศนราดูร

ผลการทดสอบ "ต้นแบบชุดป้องกันการติดเชื้อทางอากาศ"

สำหรับเตียงผู้ป่วยมีประสิทธิภาพดีสามารถใช้งานได้จริง ซึ่งประโยชน์ของต้นแบบชุดป้องกันฯ คือ

1) ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อทางอากาศของผู้ป่วยในสถานพยาบาล

2) ลดการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศในสถานพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) ลดปริมาณอนุภาคในอากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายเชื้อ

4) สร้างเสริมความเชื่อมั่นในมาตรการควบคุมและป้องกันโรค

5) ใช้ในงานคัดกรองผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจที่มารับบริการ

6) เป็นต้นแบบให้สถานพยาบาล นำไปพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการควบคุมและป้องกันโรคทางอากาศ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คิดค้นนวัตกรรมต้นแบบชุดป้องกันการติดเชื้อทางอากาศสำหรับเตียงผู้ป่วย เพื่อลดความเสี่ยง ลดการแพร่กระจายเชื้อจากการติดเชื้อทางอากาศของผู้ป่วยในโรงพยาบาล

ทั้งนี้ โรงพยาบาลภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสอบถามรายละเอียดต้นแบบชุดป้องกันการติดเชื้อทางอากาศสำหรับเตียงผู้ป่วยได้ที่คุณมนัส รัตนสุวรรณ์ E-mail : [email protected] และ คุณอานุภาพ ละออ E-mail : [email protected] งานส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครือข่ายด้านวิศวกรรมกลุ่มส่งเสริมมาตรฐานวิศวกรรม กองวิศวกรรมการแพทย์ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 149 5680 ต่อ 1389 ในวันและเวลาราชการ