“แอร์เอเชีย” ประกาศยกเลิกเที่ยวบิน “นครศรีธรรมราช-สุราษฏร์ธานี” จากผลกระทบพายุปาบึก

04 ม.ค. 2562 เวลา 10:36 น.

สายการบิน แอร์เอเชีย ประเทศไทย ประกาศผ่านเว็บไซต์สายการบินอย่างเป็นทางการ ยกเลิกเที่ยวบินเดินทางสู่จังหวัดภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก

สายการบิน แอร์เอเชีย ประเทศไทย ประกาศผ่านเว็บไซต์สายการบินอย่างเป็นทางการ ยกเลิกเที่ยวบินเดินทางสู่จังหวัดภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก

จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลอย่างร้ายแรงต่อสภาพอากาศ และมีผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยทางการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสาร ส่งผลให้ล่าสุดทางสายการบิน แอร์เอเชีย ประเทศไทย ประกาศผ่านเซ้บไซต์ออฟฟิเชียลของสายการบิน ยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมด ทั้งขาไปและขากลับ ทั้ง 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฏร์ธานี ในวันที่ 4 และ 5 มกราคม 2562 พร้อมคืนเงินเต็มจำนวน แก่ผู้โดยสารที่ทำการจองเที่ยวบินกับสายการบิน

สายการบิน แอร์เอเชีย ประเทศไทย ประกาศผ่านเว็บไซต์สายการบินอย่างเป็นทางการ ยกเลิกเที่ยวบินเดินทางสู่จังหวัดภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก สายการบิน แอร์เอเชีย ประเทศไทย ประกาศผ่านเว็บไซต์สายการบินอย่างเป็นทางการ ยกเลิกเที่ยวบินเดินทางสู่จังหวัดภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก

ขอบคุณภาพ AirAsia