ยูนิเซฟ - สธ. เปิดตัว 9 ย่างสร้างลูก ช่วยพ่อแม่เลี้ยงลูกพัฒนาสมวัย

12 ม.ค. 2562 เวลา 4:48 น.

เปิดตัว 9 ย่างเพื่อสร้างลูก (Early Moments Matter on Mobile) ของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ช่วยพ่อแม่เลี้ยงลูก สร้างพัฒนาการสมวัย

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนาย โธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมกันเปิดโครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก

นาย โธมัส ดาวิน  กล่าวว่า งานวิจัยหลายชิ้นสนับสนุนว่า การดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว และการทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก เช่น ร้องเพลง อ่านนิทานให้เด็กฟัง นับเลข หรือวาดรูปด้วยกัน ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี แต่หลายครอบครัวก็ยังไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ เพราะรู้สึกว่าตนเองไม่มีทักษะและความรู้เพียงพอ หากพ่อแม่ได้รับคำแนะนำผ่านสิ่งที่อยู่ใกล้มือของพวกเขา เช่น โทรศัพท์มือถือ ก็จะช่วยสร้างความรู้ ทัศนคติ และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการดูแลลูกตลอดช่วงปฐมวัย  ยูนิเซฟมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมกับกรมอนามัยในการริเริ่มโครงการที่มีประโยชน์นี้ เพราะเราเชื่อว่าการเลี้ยงดูที่ดีจะช่วยให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างเท่าเทียม

นพ.ศุภกิจ กล่าวว่า อัตราการเกิดของไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ก็พบปัยหาด้านอนามัยแม่และเด็ก เช่น หญิงมีครรภ์มีภาวะดลหิตจางการขาดธาตุเหล็ก การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีต่ำ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการไม่สมวัย ชี้ว่าไทยยังมีปัญหาเด็กเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ เพื่อแก้ปัญหานี้ สธ.และยูนิเซฟจึงต้องเสนอตัวช่วยการให้ความรุ้ตามดครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างการเข้าถึงความรู้ ทักษะปฏิบัติให้มีคุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดี การเรียนรู้ดีให้กับเด็ก นำไปสู่การพัฒนายั่งยืน

เปิดตัว 9 ย่างเพื่อสร้างลูก (Early Moments Matter on Mobile) ของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ช่วยพ่อแม่เลี้ยงลูก สร้างพัฒนาการสมวัย

เปิดตัว 9 ย่างเพื่อสร้างลูก (Early Moments Matter on Mobile) ของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ช่วยพ่อแม่เลี้ยงลูก สร้างพัฒนาการสมวัย

เปิดตัว 9 ย่างเพื่อสร้างลูก (Early Moments Matter on Mobile) ของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ช่วยพ่อแม่เลี้ยงลูก สร้างพัฒนาการสมวัย