BreakingNews : "นายกฯ" ยันเลื่อนเลือกตั้งแต่อยู่ในกรอบ 9 พ.ค.

16 ม.ค. 2562 เวลา 4:01 น.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนยันจะไม่มีการเลื่อนเลือกตั้งไปมากกว่ากรอบในวันที่ 9 พฤษภาคม เพราะรัฐธรรมนูญเขียนไว้แล้ว ไม่เช่นนั้นก็ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญกันใหม่

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เป็นประธานในงานวันครู ครั้งที่ 63 ในหัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” พร้อมมอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของประชาติ รางวัลคุรุสภาระดับดีเด่น และรางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ประจำปี 2562 โอกาสนี้ พลเอกประยุทธ์ ได้คารวะพลเอก เกษม นภาสวัสดิ์ ครูผู้สอนนายกฯ สมัยเป็นนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หรือ จปร. ด้วย

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ครูเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่ 2 ดังนั้นครูมีหน้าที่มากมาย ในการอบรมบ่มนิสัยศิษย์ให้มีคุณธรรม ซึ่งนอกจากต้องผลิตคนให้มีงานทำและสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ต้องสร้างคนที่ประโยชน์ต่อสังคมตามพระกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้องทำความดีด้วยหัวใจ ให้มีจิตอาสา ยืนยันรัฐบาลมุ่งปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจในสังคมโดยครูจะต้องปฏิรูปตนเองเพื่อเด็ก รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันโซเชียลมีเดีย ในทางที่ถูกต้อง ซึ่งจะใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่ได้ เพราะปกครองในระบอบประชาธิปไตยเสียงส่วนใหญ่ประชาชนจึงมีเสียงมากขึ้น อำนาจรัฐลดลง แต่ต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ต้องสอนให้เด็กรู้จักคิดนอกกรอบ และมีบรรทัดฐานของตนเอง ไม่ใช่จะคิดแต่ประชาธิปไตยหรือสิทธิเสรีภาพเพียงอย่างเดียว เพราะจะทำให้ประเทศสับสนอลหม่าน ซึ่งตนพูดในวันนี้พูดในฐานะคนไทย ไม่ใช่ในฐานะที่ตำแหน่งดำรงอยู่ เนื่องจากไม่อยากเห็นประเทศเกิดความวุ่นวาย แต่อยากเห็นบ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อยในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นปกติ พร้อมแนะนำครูถึงเรื่องเครื่องมือในการสอน ปรับตัวให้สอดรับกับยุคสมัยใหม่ แต่ที่ตนพูดพูดในมุมมองผู้บริหารที่พยายามปฏิรูประบบการศึกษา เพราะผู้ที่ถูกเล่นงานมากที่สุดคือนายกฯเพราะเป็นรัฐบาลที่ไม่ปกติ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ขณะนี้บ้านเมืองกำลังเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยที่จะมีการเลือกตั้ง ยืนยันจะไม่มีการเลื่อนเลือกตั้งไปมากกว่ากรอบในวันที่ 9 พฤษภาคม เพราะรัฐธรรมนูญเขียนไว้แล้ว ไม่เช่นนั้นก็ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญกันใหม่ ขณะนี้อยู่ในช่วงที่จะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงขอให้ทุกคนช่วยกันทำให้บ้านเมืองสงบสุข แม้ช่วงนี้จะใกล้เข้าสู่การเลือกตั้งแต่ยังมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ ตนอยากให้ช่วงเวลาที่สำคัญเหล่านี้นิ่งๆหน่อย หากเลือกตั้งเสร็จแล้วจะเป็นเรื่องของการประกาศผลการเลือกตั้ง ตรวจสอบคุณสมบัติการจัดตั้งรัฐบาล ดังนั้นจึงไม่ควรที่จะกระทบช่วงเวลาสำคัญ ยืนยันรัฐบาลมุ่งหวังให้การเมืองมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น