เปิดที่มา "แซนวิชห่อใบตอง" ฝีมือสุดเจ๋งนักเรียนสตูล อิ่มอร่อยรักโลก [คลิป]

21 ม.ค. 2562 เวลา 11:25 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ที่โรงเรียนควนโดนวิทยา หมู่ที่ 1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล ห้องสหกรณ์ภายในโรงเรียนน.ส.วลัยภรณ์ ดาแลหมัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เจ้าของไอเดียการทำ “แซนวิชรักโลก” ด้วยการใช้ใบตองเป็นบรรจุภัณฑ์หีบห่อที่คิดขึ้นเอง หลังทางโรงเรียนมีนโยบายให้นักเรียน ผู้ปกครองที่สนใจนำอาหารมาฝากขาย ต้องใช้วัสดุธรรมชาติเท่านั้นในการหีบห่ออาหาร จึงเป็นที่มาของใช้ใบตองห่อทำ “แซนวิช รักโลก” โดยพบว่าข้อดีคือลดต้นทุนจากการซื้อกล่องกระดาษไปอีกชุดละ 2 บาท การทำไม่ยุ่งยากเลียนแบบกล่องกระดาษเมื่อพับได้ ใบตองก็ต้องพับได้จึงเป็นที่มา โดยทำมาฝากขายโรงเรียนวันละ 20 ชิ้น

ขณะที่ผู้ปกครองที่ทำแซนวิช มาฝากสหกรณ์โรงเรียนขายเหมือนกัน ใช้รูปแบบการหีบห่อโดยการใช้ใบตองห่อตัวขนม จากนั้นใช้ใบพ้อซึ่งมีความเหนียวมัดให้สวยงาม โดยวัตถุดิบใบตอง และใบพ้อไม่ต้องซื้อหาเพราะทุกบ้านมีลดต้นทุนค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังเป็นการลดขยะ รักษ์โลกไปในตัวด้วย โดย แซนวิช ห่มใบตอง” ทำวันละ 40 ชิ้น ชิ้นละ 10 บาท

นอกจากขนม ” แซนวิช รักษ์โลก” และ “แซนวิช ห่อใบตอง” ยังมีไก่แซบ และไก่ป๊อบ ขนมโดนัท และอีกหลากหลายขนมที่ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียน และผู้ปกครองนำสินค้ามาฝากขายที่สหกรณ์ได้ โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องใช้วัสดุจากธรรมชาติในการหีบห่อ ซึ่งก็มีบางคนต้องขอหยุดขายเพื่อไปคิดวิธีทำบรรจุภัณฑ์เพื่อหีบห่อให้ตรงกับหลักเกณฑ์ของโรงเรียนก็มี

ที่โรงเรียนควนโดนวิทยา มีนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 650 คน นักเรียนทุกคนจะถูกปลูกฝังให้รู้จักกระบวนการจัดการขยะ การใช้วัสดุจากธรรมชาติมาหีบห่อขนมนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการขยะ ของโรงเรียนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียน “อีโคสคูล” หรือศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม

[gallery columns="1" size="full" ids="425538,425539,425540,425541"]

นายเมฆ ชิตมณี พร้อมนายนิอัคซัล หลังยาหน่าย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หนึ่งในนักเรียนที่ใช้บริการซื้ออาหารกับห้องสหกรณ์โรงเรียน บอกว่า รู้สึกภาคภูมิใจ และดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการงดใช้ถุงพลาสติก และไม่รู้สึกว่าล้าสมัย กลับรู้สึกว่าเป็นส่งสวยงาม ลดปริมาณขยะ โดยขยะลักษณะนี้เป็นขยะอินทรีย์สามารถย่อยสลายได้ กลับไปบ้านก็ใช้ถุงผ้าที่ทางโรงเรียนให้ โดยปฏิเสธทุกครั้งที่มีการยื่นถุงพลาสติก

นายอภิสิทธิ์ ดำยูโซ๊ะ ผู้ดูแลสหกรณ์ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ทางสหกรณ์มุ่งเน้นการค้าขายที่ไม่หวังกำไร จึงเปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครองมาค้าขายโดยมีกติกาว่า จะต้องช่วยในเรื่องของลดปัญหาโลกร้อน และใช้วัสดุจากธรรมชาติแทนการใช้จากถุงพลาสติก ก่อนหน้านี้เริ่มขึ้นโดยให้หันมาใช้ถุงกระดาษก่อน และเปลี่ยนมาใช้ใบตอง หรือวัสดุธรรมชาติที่หีบห่อได้แทน ซึ่งผลทางอ้อมคือผู้ขายจะได้มีกำไรมากขึ้น โดยทางโรงเรียนไม่ได้หวังกำไรจากสิ่งเหล่านี้ ร้านค้าอาหารก็จะไม่ใช้หลอด ใช้แก้ว ใช้จานชามที่นำมาล้างหมุนเวียนใช้ได้อีกครั้ง

นายเดชา ปาณะศรี ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนควนโดนวิทยา กล่าวถึง นโยบายหลักโรงเรียนได้มีการนำหลักสูตร “อีโคสคูล” หรือ ศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม มาใช้เพื่อการเรียนการสอน พร้อมใช้หลัก 3 R หรือ 3ช. คือ ลดการใช้ ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง , นำกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด , นำกลับมาใช้ใหม่ คือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ , รวมไปถึงการใช้ผ้าผืนเล็กๆ แทนการใช้กระดาษทิชชู นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ “Zero Waste School” เป็นโรงเรียนปลอดขยะ โดยทางสหกรณ์โรงเรียนก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมตอบสนองนโยบายโรงเรียนซึ่งมีการทำมาอย่างต่อเนื่องกว่าสิบปี

ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนควนโดนวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางโรงเรียนได้รับรางวัล “Zero Waste School” เป็นโรงเรียนปลอดขยะพร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ “ปี 2556 และรางวัล “โรงเรียนลดเมืองร้อน ด้วยเมืองเรา” จากในหลวงรัชกาลที่ 9 ในปี 2557 จากนั้นได้รางวัลมาเรื่อยจนถึงปัจจุบัน โดยทางโรงเรียนต้องการจะปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความเข้าใจ รับรู้ และเกิดพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยทางโรงเรียนจะสร้างฐานการเรียนรู้ให้ทราบถึงต้นทางของขยะไปจนถึงปลายทางในการจัดการ ปัจจุบันจากการผลักดันขับเคลื่อนทำให้มีโรงเรียนต่าง ๆ และบุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาดูงาน ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศอย่าง มาเลเซีย และอินโดนีเซีย