เลือกตั้ง 62 : ปฎิทินเลือกตั้ง วันหย่อนบัตร 24 มี.ค. 2562

23 ม.ค. 2562 เวลา 10:53 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงมีมติเสียงข้างมากกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค. เป็นวันเลือกตั้ง  และในวันที่ 28 ม.ค.-19 ก.พ. เป็นวันเปิดให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิล่วงหน้าในและนอกเขตเลือกตั้ง รวมถึงการใช้สิทธินอกราชอาณาจักร ได้ลงทะเบียน  โดยสามารถยื่นคำขอผ่านนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น สถานเอกอัครราชทูต ผ่านช่องทางไปรษณีย์หรืออินเตอร์เน็ต

เลือกตั้ง 62 : ปฎิทินเลือกตั้ง วันหย่อนบัตร 24 มี.ค. 2562

  • วันที่ 4 -8 ก.พ. รับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ พร้อมบัญชีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี
  • วันที่ 28 ม.ค. -19 ก.พ. เป็นเปิดให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิล่วงหน้าในและนอกเขตเลือกตั้ง รวมถึงการใช้สิทธินอกราชอาณาจักร ได้ลงทะเบียน
  • วันที่ 4-16 มี.ค. จะเป็นวันออกเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
  • วันที่  17 มี.ค. เป็นวันออกเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าในและนอกเขตจังหวัด  รวมถึงการออกเสียงเลือกตั้งในสถานเลือกตั้งกลางของผู้ทุพลภาพ และผู้สูงอายุ
  • วันที่  24 มี.ค. วันเลือกตั้ง

พรรคการเมืองมีระยะ เวลาในการจัดการและให้พรรคการเมืองหาเสียงให้มาก รวมประมาณ 60 วัน เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด