วอนชาวพุทธ ช่วยปลดหนี้ให้วัดโคกโก หลังเจ้าอาวาสถูกชายชุดดำบุกยิงมรณภาพ

24 ม.ค. 2562 เวลา 1:18 น.

เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ออกประกาศเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยกันชำระหนี้สิน การจัดซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้วัดโคกโก จำนวนเกือบ 1 ล้าน 4 แสน บาท

จากกรณีที่เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมามีกลุ่มชายชุดดำกว่า 10 คน ใช้อาวุธปืนบุกเข้าไปภายในวัดรัตนานุภาพ หรือวัดโคกโก บ้านโคกโก หมู่ 2 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ยิงพระสงฆ์ 4 รูป ส่งผลให้พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ (หลวงพี่สว่าง) เจ้าอาวาสมรณภาพ ล่าสุดทางเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ได้ออกประกาศ ขอสมทบทุนชำระหนี้สินการจัดซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วัดรัตนานุภาพ โดยเนื้อหาภายในประกาศระบุว่า

วอนชาวพุทธ ช่วยปลดหนี้ให้วัดโคกโก หลังเจ้าอาวาสถูกชายชุดดำบุกยิงมรณภาพ

ตามที่พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ อดีตเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดีและเจ้าอาวาสรัตนานุภาพ ได้จัดซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารเสนาสนะสงฆ์ เพื่อขยายและพัฒนาวัดรัตนานุภาพซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จากเดิมเป็นเพียงสำนักสงฆ์ที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างมากนักและจำกัดด้วยพื้นที่ ให้มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ

วอนชาวพุทธ ช่วยปลดหนี้ให้วัดโคกโก หลังเจ้าอาวาสถูกชายชุดดำบุกยิงมรณภาพ

เนื่องจากขณะนี้ พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ ถึงแก่มรณภาพทางวัดจึงมีหนี้สินค้างชำระในการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,379,165 บาท(หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

ในการนี้ กองอำนวยการร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลสังขารธรรม ของพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ และพระสมุทรอรรถพร กุสลจิตโต ประชุมร่วมกันและมีมติ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เชิญชวนพุทธบริษัทและผู้มีจิตกุศล ร่วมบริจาคเงินชำระหนี้สินดังกล่าวร่วมกัน โดยร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารออมสินสาขาสุไหงปาดี ชื่อบัญชี "สมทบทุนชำระหนี้การจัดซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างวัดรัตนานุภาพ" เลขที่บัญชี 020261876187 จึงแจ้งให้ผู้มีจิตศรัทธาทราบโดยทั่วกัน

วอนชาวพุทธ ช่วยปลดหนี้ให้วัดโคกโก หลังเจ้าอาวาสถูกชายชุดดำบุกยิงมรณภาพ

ลงชื่อ พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ที่ปรึกษากองอำนวนการร่วมฯ

วอนชาวพุทธ ช่วยปลดหนี้ให้วัดโคกโก หลังเจ้าอาวาสถูกชายชุดดำบุกยิงมรณภาพ วอนชาวพุทธ ช่วยปลดหนี้ให้วัดโคกโก หลังเจ้าอาวาสถูกชายชุดดำบุกยิงมรณภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด