ศธ. ประกาศ ให้ รร.จัดการสอนปกติ สอดคล้องกับการเลื่อนสอบ GAT/PAT

24 ม.ค. 2562 เวลา 12:36 น.

สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เต็มหลักสูตรไม่ต้องเพิ่มเวลาสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือนอกเวลาเรียน ซึ่งส่งผลดีทำให้นักเรียนมีความสุข มีเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองหรือทำกิจกรรมอื่นๆ

นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) รักษาราชการแทนปลัด ศธ. ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามปกติ สอดคล้องกับการเลื่อนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไปและการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 ความว่า ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) หารือร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสถาบันทอดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เกี่ยวกับกำหนดการเลื่อนการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562 จากวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ มาเป็นกำหนดการเดิม คือวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและมีกำหนดวันเลือกตั้งออกไปนั้น

ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนทุกคน ทุกสังกัด ที่สมัครเข้าสอบมีความพร้อมและมีเวลาเพิ่มขึ้นในการทบทวนความรู้ในวิชาที่ต้องเข้าสอบอย่างเต็มที่ สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เต็มหลักสูตรไม่ต้องเพิ่มเวลาสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือนอกเวลาเรียน ซึ่งส่งผลดีทำให้นักเรียนมีความสุข มีเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองหรือทำกิจกรรมอื่นๆ และไม่เคร่งเครียดกับการสอบจนเกินไป

ศธ.จึงขอให้สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบทุกแห่ง ทุกสังกัด จัดการเรียนการสอนตามปกติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับการเลื่อนการทดสอบGAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

ศธ. ประกาศ ให้ รร.จัดการสอนปกติ สอดคล้องกับการเลื่อนสอบ GAT/PAT

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด