เลือกตั้ง 62 : ไทยรักษาชาติ เปิด 8 มาตรการฟื้นเศรษฐกิจ พร้อมเตรียมชู 10 นโยบาย หวังแก้ปัญหาประเทศ

26 ม.ค. 2562 เวลา 9:23 น.

ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค ไทยรักษาชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก เปิดมาตรการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยภายใต้ 10 นโยบายหลักของพรรคที่จะออกมา

วันนี้ (26 ม.ค.) นายจาตุรนต์ ฉายแสง ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติ โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Chaturon Chaisangโดยมีข้อความว่า

"มีคำถามมาเยอะว่าเมื่อไหร่ไทยรักษาชาติจะเปิดนโยบาย ก็อยากจะเรียนให้ทราบว่านโยบายนั้นมีพร้อมอยู่แล้วครับ พร้อมขนาดใช้แก้ปัญหาใหญ่ๆของประเทศได้เลย แต่การเปิดนโยบายในการเลือกตั้งครั้งนี้มีรายละเอียดที่ต้องระมัดระวังอยู่มากทั้งข้อกฎหมายใหม่ๆและยุทธศาสตร์ชาติเป็นต้น บางเรื่องถ้าไปเกี่ยวกับงบประมาณก็อาจต้องคำนวณและวิเคราะห์ความคุ้มค่าและชี้แจงแสดงที่มาของงบประมาณด้วย จึงจะทยอยเปิดนโยบายในเรื่องหลักๆที่สำคัญมากๆเสียก่อนและบางเรื่องโดยเฉพาะที่ลงรายละเอียดก็อาจต้องรอไว้แถลงกันในโค้งสุดท้ายครับ

ในขั้นนี้ขอเริ่มด้วยการตั้งโจทย์เสียก่อน ประเทศนี้มีปัญหามากมายสะสมมา โพลล์ต่างๆไปถามประชาชนก็ได้ปัญหามาคล้ายๆกัน ผมจึงขอตั้งประเด็นว่า ถ้าจะมีนโยบายแก้ปัญหาประเทศอย่างไร ก็ขอเสนอปัญหาประเทศสัก 10 เรื่อง ดังนี้

1.เศรษฐกิจเติบโตช้า

2.เกษตรกรยากจน/ประชาชนรายได้ตกต่ำ

3.หนี้ครัวเรือนเพิ่ม

4.รวยกระจุก จนกระจาย

5..ส่งออกต่ำ/ท่องเที่ยวลด

6.สังคมเหลื่อมล้ำ

7.ยาเสพติดเกลื่อนเมือง

8.คอรัปชั่นสูง

9.การศึกษาล้าหลัง

10.มลภาวะในเมืองใหญ่

ปัญหาเหล่านี้แก้ได้ครับ ไทยรักษาชาติมีนโยบาย ผมจะทยอยเสนอตั้งแต่วันนี้ แล้วจะไปเสนอรวบยอดอีกทีในวันที่ 29 มกราคม นี้ครับ

เลือกตั้ง 62 : ไทยรักษาชาติ เปิด 8 มาตรการฟื้นเศรษฐกิจ พร้อมเตรียมชู 10 นโยบาย หวังแก้ปัญหาประเทศ

หลังจากนั้นไม่นาน นายจาตุรนต์ ได้โพสต์ ข้อความต่อเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ 8 มาตรการ โดยมีเนื้อหาว่า

• ฟื้นเศรษฐกิจด้วย 8 มาตรการ

“พลิกฟื้นเศรษฐกิจ สร้างโอกาส กระจายความมั่งคั่ง สร้างสังคมเป็นสุข”

ปัญหาใหญ่ 10 ข้อที่ผมยกขึ้นมารวบรวมาจากเรื่องที่เป็นที่สนใจมากๆ แต่จะว่าเป็นตัวอย่างก็ได้เพราะยังมีอีกมากมายหลายปัญหา ในภาพรวมขอเสนอทิศทางของนโยบายเป็นสโลแกนว่า “พลิกฟื้นเศรษฐกิจ สร้างโอกาส กระจายความมั่งคั่ง สร้างสังคมเป็นสุข”

ในบรรดาปัญหาทั้งหลายนั้นที่ประชาชนทุกวงการให้ความสนใจมากที่สุดคือปัญหาเศรษฐกิจ ผมจึงขอเสนอนโยบายเศรษฐกิจก่อนเป็นอันดับแรกด้วยนโยบายและมาตรการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ 8 ข้อดังนี้

 1. รัฐบาลจากการเลือกตั้งต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นเพื่อฟื้นการลงทุนจากในและต่างประเทศ
 2. สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

  2.1 เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรด้วยนโยบายเกษตรและดูแลพืชผลเกษตรที่ราคาตกต่ำ

  2.2 เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป ที่มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก

  2.3 สร้างการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับผู้ซื้อ ผลิต แปรรูป และ หาตลาดโดยใช้ digital marketing ในการเชื่อมผลิตภัณฑ์เกษตรไทยสู่ตลาดโลก

  2.4 ลดต้นทุน และ แก้ปัญหาการผูกขาด

  2.5 สร้าง Smart Farmer ที่มีทักษะการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

  2.6 จัดตั้งกองทุนสร้างเสริมศักยภาพเกษตรกร และสินเชื่อระยะยาวส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีค่า

 3. เร่งการส่งออกโดยใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเดิม12ฉบับมากขึ้นและเปิดเจรจาการค้ากับกลุ่มประเทศที่ มีศักยภาพ
 4. เร่งส่งเสริมการค้าชายแดน สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและแก้ไขกฎระเบียบที่อุปสรรค
 5. เพิ่มและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว
 6. ปรับปรุงการจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปรับลดงบประมาณ กลาโหมและอื่นๆ ที่ไม่จำเป็นลง
 7. เร่งลงทุนใน Mega project ด้านคมนาคม
 8. เปิดรับและจัดระบบแรงงานข้ามชาติใหม่ จะขยายความในโอกาสต่อไปครับ จะสร้างโอกาส กระจายความมั่งคั่งอย่างไร รออ่านพรุ่งนี้ครับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด