ไทยพาณิชย์ ใจดีจัดให้ !!! ช้อปช่วงตรุษจีน รับเงินคืนสูงสุด 17%

28 ม.ค. 2562 เวลา 7:22 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ไทยพาณิชย์ ร่วมสนองมาตรการส่ งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสิ นค้าและบริการและการนำส่งข้อมู ลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็ กทรอนิกส์ ตามนโยบายกระทรวงการคลัง ในโครงการ “Go Cashless Get Cash Back – ลดใช้เงินสด ได้รับเงินคืน” ส่งโปรโมชั่นช้ อปสุดคุ้มช่วงตรุษจีนกับไทยพาณิ ชย์ เพียงชำระเงินเพื่อซื้อสินค้ าและบริการกับผู้ ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่ าเพิ่มที่ใช้ระบบบันทึกการเก็ บเงิน Point of Sale (POS) ด้วยบัตรเดบิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท หรือสแกนจ่ายผ่านคิวอาร์โค้ดแม่ มณี ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์  2562 (ยกเว้นยอดใช้จ่ายผ่านออนไลน์ สามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ เข้าร่วมมาตรการฯ และสินค้าหรือบริการที่ได้รับสิ ทธิ์ ได้ทางเว็บไซต์ภาครัฐ) คุ้มกว่ ารับสิทธิประโยชน์คืนสูงสุด 17%  เพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่ านเว็บไซต์ www.epayment.go.th  ก่อนช้อปจริงได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม ศกนี้ โดยมี นางสาวพิมพ์ใจ ทองมี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Payments Product Sales and Delivery ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่ วมเปิดตัวแคมเปญเมื่อเร็วๆ นี้ สำหรับผู้ที่ สนใจสามารถสอบถามรายละเอี ยดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศู นย์บริการลูกค้าธนาคารไทยพาณิ ชย์ โทร. 02-777-777

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด