เลือกตั้ง 62 : กกต.เผย ! มี 36 พรรคจาก 105 สามารถส่ง ส.ส. ลงสมัครได้

29 ม.ค. 2562 เวลา 1:49 น.

กกต. เปิดเผย ขณะนี้มีพรรคการเมืองจำนวน 36 พรรค จาก 105 พรรคเท่านั้น ที่สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ เพราะได้ทำตามเงื่อนไขทั้ง 4 ข้อ ตาม พรป. พรรคการเมือง 2560

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. กล่าวถึงสถานะของพรรคการเมืองที่สามารถสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้ว่า จากข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค.มีพรรคการเมืองทั้งสิ้น 105 พรรค แต่มีพรรคที่มีคุณสมบัติสามารถส่งผู้สมัคร ส.ส.ได้แล้ว 36 พรรค แยกเป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 ที่ได้ปฏิบัติตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560 ใน 4 เรื่อง คือทุนประเดิม 1 ล้านบาท, จัดให้มีสมาชิก 500 คนประชุมใหญ่แก้ไขข้อบังคับพรรค และประชุมเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ครบถ้วน รวมทั้งจัดตั้งสาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดแล้ว 14 พรรคประกอบด้วย

 • พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย (รป.)
 • พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.)
 • พรรคเสรีรวมไทย (สร.)
 • พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.)
 • พรรคเพื่อชาติ (พ.ช.)
 • พรรคพลังท้องถิ่นไท (พทท.)
 • พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)
 • พรรคประชาธิปไตยใหม่ (ปธม.)
 • พรรคภูมิใจไทย (ภท)
 • พรรคเพื่อธรรม (พธ.)
 • พรรคเพื่อไทย (พท.)
 • พรรคพลังไทยรักชาติ (พทรช.)
 • พรรคชาติพัฒนา (ชพน.)
 • พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย (พ.พสท.)

เลือกตั้ง 62 : กกต.เผย ! มี 36 พรรคจาก 105 สามารถส่ง ส.ส. ลงสมัครได้

ขณะที่พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560 ซึ่งดำเนินการเพียงเรื่องการจัดตั้งสาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดครบถ้วน ก็สามารถสมัครได้มีทั้งสิ้น 22 พรรคการเมือง ได้แก่

 • พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)
 • พรรคประชาชนปฏิรูป (ปชช.)
 • พรรคอนาคตใหม่ (อนค.)
 • พรรคทางเลือกใหม่ (ทลม.)
 • พรรคพลังไทสร้างชาติ (พทช)
 • พรรคประชาภิวัฒน์ (ปชภ.)
 • พรรคประชาชาติ (ปช.)
 • พรรคพลังธรรมใหม่ (พธม.)
 • พรรคเพื่อนไทย (พ)
 • พรรครวมใจไทย (รจท.)
 • พรรคไทยธรรม (ทธม.)
 • พรรคเพื่อคนไทย (พคท.)
 • พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.)
 • พรรคแผ่นดินธรรม (ผธ.)
 • พรรคพลังแผ่นดินทอง (พผดท)
 • พรรคไทยรุ่งเรือง (ทรร.)
 • พรรคพลังชาติไทย (พพชท)
 • พรรคพลังแรงงานไทย (พ.รง.ท.)
 • พรรคประชานิยม (ปย.)
 • พรรคเศรษฐกิจใหม่ (ศม)
 • พรรคพลังปวงชนไทย (พลท.)
 • พรรคประชาธรรมไทย (ปธท.)

มีรายงานว่าใน 36 พรรคที่แจ้งการจัดตั้งสาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดมายัง กกต.นั้นยังมีเพียง 3 พรรคการเมือง คือ

 • ประชาธิปัตย์
 • พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย
 • พรรคเสรีรวมไทย

ที่มียอดรวมการจัดตั้งสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดครบ 77 จังหวัด ซึ่งตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560 มาตรา 145 กำหนดไว้ว่าพรรคการเมืองใดได้จัดตั้งสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดให้พรรคการเมืองสามารถส่งผู้สมัครได้ทุกเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น ดังนั้นถ้าพรรคการเมืองใดไม่ประสงค์ส่งผู้สมัครครบ 350 เขตใน 77 จังหวัด ก็ไม่จำเป็นต้องตั้งสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดครบทั้ง 77 จังหวัด แต่ตั้งเฉพาะในจังหวัดที่จะส่งเท่านั้นก็ได้

เลือกตั้ง 62 : กกต.เผย ! มี 36 พรรคจาก 105 สามารถส่ง ส.ส. ลงสมัครได้ เลือกตั้ง 62 : กกต.เผย ! มี 36 พรรคจาก 105 สามารถส่ง ส.ส. ลงสมัครได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด