เลือกตั้ง 62 : ปลัด กทม. พิจารณาสถานที่ติดป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 50 เขต หวั่นผิดพลาด

29 ม.ค. 2562 เวลา 9:08 น.

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกทม. ประชุมพิจารณารายละเอียดของสถานที่ติดป้ายหาเสียงของแต่ละเขต ซึ่ง 50 เขต ได้รวบรวมจัดส่งมาให้สำนักงานปกครองและทะเบียนครบถ้วนแล้ว สำหรับจุดที่สามารถติดตั้งได้ในขณะนี้ คือด้านหน้าศาลาว่าการกทม.1 กทม.2 และพื้นที่อาคาร 50 สำนักงานเขต

(29 ม.ค. 62) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมพิจารณากำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องเอราวัณ กทม.

ทั้งนี้ก่อนการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กทม. ได้แนะนำผู้ตรวจการเลือกตั้ง กทม. ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีอำนาจแจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง รวมทั้งตรวจสอบการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง และสังเกตการณ์ในที่เลือกตั้งและสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขอให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครลงพื้นที่และแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่สำนักงานเขตเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการเลือกตั้ง เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งที่ผ่านมา และอาจมีประเด็นที่เขตยังสับสนอยู่

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดของสถานที่ติดป้ายหาเสียงของแต่ละเขต ซึ่ง 50 เขต ได้รวบรวมจัดส่งมาให้สำนักงานปกครองและทะเบียนครบถ้วนแล้ว แต่พบว่าบางเขตยังไม่มีความชัดเจนในรายละเอียดเรื่องของถนน เนื่องจากถนนบางเส้นแต่ละฝั่งถนนไม่ได้อยู่ในพื้นที่เขตเดียวกัน จึงให้มีการระบุชัดเจนว่าเป็นถนนฝั่งเลขคู่หรือเลขคี่ รวมทั้งให้กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่อนุญาตให้ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งจะแจ้งให้เขตแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ และ กกต.กทม. จะออกประกาศการติดป้ายหาเสียงภายในวันที่ 31 ม.ค. ต่อไป สำหรับจุดที่สามารถติดตั้งได้ในขณะนี้ คือด้านหน้าศาลาว่าการกทม.1 กทม.2 และพื้นที่อาคาร 50 สำนักงานเขต

เลือกตั้ง 62 : ปลัด กทม. พิจารณาสถานที่ติดป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 50 เขต หวั่นผิดพลาด เลือกตั้ง 62 : ปลัด กทม. พิจารณาสถานที่ติดป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 50 เขต หวั่นผิดพลาด เลือกตั้ง 62 : ปลัด กทม. พิจารณาสถานที่ติดป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 50 เขต หวั่นผิดพลาด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด