ราชทัณฑ์ ส่ง 3 นักโทษต่างชาติกลับบ้านเกิดรับโทษต่อ

30 ม.ค. 2562 เวลา 8:32 น.

กรมราชทัณฑ์ ทำพิธีส่งตัว 3 นักโทษ ต่างชาติคืนให้กับตัวแทนสถานทูต เพื่อนำตัวกลับไปดำเนินคดีต่อที่บ้านเกิด

วันนี้ (30 มกราคม 2562) เวลา 15.00 น. กรมราชทัณฑ์ ได้จัดพิธีโอนตัวนักโทษต่างชาติให้ได้กลับไปรับโทษยังบ้านเกิดของตนเอง โดย โดยมีพันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้ดำเนินการ โอนตัวครั้งนี้ มีจำนวน 3 ราย ได้แก่ นักโทษสัญชาติอังกฤษ 1 ราย สัญชาติสวีเดน 1 ราย และสัญชาติสเปน 1 ราย ซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาด ให้แก่ ห้กับ Mr. Paul Kaye กงสุลสถานเอกอัครราชทูต สหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย Mrs. Anna Lambert ที่ปรึกษาสถานทูตเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย และ Mr.Antonio Guillen Hidalgo เลขานุการเอก และกงสุลสถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้แทนในการรับมอบตัวนักโทษดังกล่าว ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องคำพิพากษา และความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษา ทางการไทยยังคงไว้ซึ่งอำนาจศาลในส่วนที่เกี่ยวกับคำพิพากษา หรือคำสั่งลงโทษที่ออกโดยศาลไทย หมายความว่า ทางการไทยยังคงมีอำนาจที่จะอภัยโทษ หรือลดโทษแก่นักโทษดังกล่าว ฉะนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกำหนดโทษของนักโทษตลอดจนประโยชน์อย่างอื่นในภายหน้า

ราชทัณฑ์ ส่ง 3 นักโทษต่างชาติกลับบ้านเกิดรับโทษต่อ ราชทัณฑ์ ส่ง 3 นักโทษต่างชาติกลับบ้านเกิดรับโทษต่อ

สำหรับ สนธิสัญญาโอนตัวนักโทษเด็ดขาดระหว่างประเทศระหว่างไทย กับประเทศอื่นๆ มีทั้งหมด 38 ประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีนักโทษเด็ดขาดระหว่างประเทศทั้งหมด 1,149 ราย ได้รับการโอนตัวกลับไปรับโทษต่อยังประเทศที่ตนเองมีสัญชาติ และมีนักโทษไทยในเรือนจำต่างประเทศจำนวน 17 รายกลับมารับโทษต่อในประเทศไทย ภายใต้สนธิสัญญา ซึ่งการโอนตัวนักโทษเป็นการแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ของความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม อันสอดคล้องตามหลักอาชญาวิทยาในการสนับสนุนให้ผู้กระทำผิดได้กลับไปถูกคุมขังในสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และภาษา ตลอดจนใกล้ชิดกับครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังเหล่านั้น สามารถกลับคืนสู่สังคมในประเทศของตนเองภายหลังปล่อยตัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด