เลือกตั้ง 62 : พรรคชาติพัฒนา ชู 9 นโยบายแก้ปัญหา - ยกระดับชีวิตพร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.

31 ม.ค. 2562 เวลา 5:34 น.

พรรคชาติพัฒนา แถลงนโยบาย ก้าวหน้าก้าวไกลไทยไร้ปัญหา ซึ่งมีนโยบาย 9 ด้าน พร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 279 คน และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 65 คน

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา แถลงนโยบายพรรคต่อสมาชิก พร้อมชูสโลแกน "รวมพลังชาติพัฒนา ไทยไร้ปัญหา" โดยมี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรค รวมถึง คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิก ร่วมรับฟัง

โดย นายสุวัจน์ ชู นโยบาย 9 ด้านสำคัญที่ต้องการมาแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้น อาทิ นโยบายด้านการศึกษา ที่เด็กไทยสามารถเรียนรู้สองภาษา เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยให้ทุกจังหวัดสร้างอุทยานแห่งการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ขณะที่ นโยบายเศรษฐกิจรากหญ้า ต้องการให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง โดยจัดตั้งกองสวัสดิการเพื่อเกษตรกร สองหมื่นล้านบาท พร้อมสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่และจัดโซนนิ่งการทำเกษตร ตลอดจนตั้งกองทุนพัฒนาตำบลในเรื่องของการท่องเที่ยว 2 ล้านบาท นโยบายสังคม เห็นว่า ควรมีการต่ออายุการเกษียณอายุราชการ จาก 60 เป็น 65 ปี เพราะเห็นว่า ผู้สูงอายุปัจจุบัน ยังสามารถทำงานได้ และจะปรับเบี้ย ผู้สูงอายุเป็น 2,000 บาท ให้เท่ากันทุกคน และลูกกตัญญู สามารถนำค่ารักษาพยาบาลของพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีได้

เลือกตั้ง 62 : พรรคชาติพัฒนา ชู 9 นโยบายแก้ปัญหา - ยกระดับชีวิตพร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.

ขณะที่ นโยบายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ควรเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยการเร่งสร้ามอเตอร์เวย์และพัฒนารถไฟรางคู่ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ รวมถึง นโนบายอุตสาหกรรม พลังงาน และสิ่งแว้ดล้อม เน้นการใช้พลังงานทดแทนเป็นพลังงานหลัก ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม โดยจัดตั้งกองทุนโซลาร์รูฟท็อป เพื่อให้ประชาชนกู้เงินในการจัดทำพลังงานทดแทน

ขณะที่ เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 279 คน และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 65 คน ของพรรคชาติพัฒนา จะเน้นบุคคลที่สามารถทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้ โดยไร้ปัญหา ให้สมกับสโลแกนของพรรคที่ระบุว่า ... "พรรคชาติพัฒนา No Problem"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด