เอ็นไซโคลปีเดีย บริตานิกา!! เทิดพระเกียรติ “ร.๙” เป็น “อภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์

สารานุกรมระดับโลก เทิดพระเกียรติอย่างสูง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการบรรจุพระนาม “ภูมิพล” (Bhumibol Adulyadej) ไว้ในเอ็นไซโคลปีเดีย ค.ศ.2017 ให้เป็นอภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์ แห่งมนุษยชาติ

สารานุกรมบริตานิกา  ตีพิมพ์โดยบริษัท Encyclopædia Britannica, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน บทความภายในสารานุกรมบริตานิกาเน้นที่การให้ความรู้แก่ผู้อ่าน  เขียนขึ้นจากทีมงาน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 4,000 คน เป็นสารานุกรมที่ได้รับความนิยมและใช้อ้างอิงทางวิชาการมากที่สุด มีความเก่าแก่ที่สุดที่ยังตีพิมพ์อยู่ถึงปัจจุบัน นับแต่ ค.ศ.1768 เป็นต้นมา

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน