ข่าว

ตรงคชลักษณะช้างมงคล เตรียมน้อมเกล้าฯถวาย “พลายเอกชัย” แด่ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ที่แหล่งท่องเที่ยวศูนย์อนุรักษ์ช้าง ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม นายธนบดี พรหมสุข ประธานกรรมการบริษัท ช้างทองคำ เปิดผู้แถลงข่าว กรณีภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างแห่งนี้ มีช้างอยู่กว่า10เชือก มี1เชือกที่มีคชลักษณ์พิเศษแตกต่างจากช้างทั่วๆไป ตรงตามลักษณะช้างเผือก ซึ่งเป็นช้างมงคล

โดย นายธนบดี เปิดเผยว่าทางศูนย์อนุรักษ์ช้างมีช้างที่เลี้ยงไว้กว่า10เชือก แต่มีช้างเชือกหนึ่งชื่อพลายเอกชัย ช้างหนุ่มอายุ33ปี น้ำหนักตัวกว่า 3 ตัน งายาวกว่า100ซ.ม. โคนงาเส้นรอบวง28 ซ.ม. ซึ่งเป็นช้างที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากช้างเชือกอื่นๆที่เลี้ยงไว้จึงได้แจ้งให้ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทางคณะจากสำนักพระราชวัง มาตรวจสอบพิสูจน์ลักษณะพิเศษของช้างเชือกนี้ ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างของบริษัทช้างทองคำ

ผลการตรวจสอบทางคณะผู้ตรวจได้ลงความเห็นความพิเศษภายนอกในเบื้องต้นด้วยสายตา และสัมผัสช้างพลายเอกชัย ปรากฏว่ามีคุณลักษณะพิเศษหลายอย่างที่ตรงตามลักษณะช้างเผือกที่มีคชลักษณะ7ประการ คือเล็บขาวตาขาวเพดานขาวขนขาวพื้นหนังขาว หรือสีคล้ายหม้อใหม่อัณฑโกศขาวช้างสีประหลาดซึ่งถือเป็นช้างสำคัญที่มีมงคล

ส่วนการที่จะเข้าข่ายตระกูลช้างมงคลตระกูลใดนั้นจะต้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ขณะนี้ศูนย์อนุรักษ์กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการขั้นตอนของการขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายช้างที่มีลักษณะคชลักษณ์พิเศษเชือกนี้ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ซึ่งได้ทำเป็นเอกสารยื่นต่อสำนักพระราชวังและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบตามระเบียบในขั้นตอนต่อไปแล้ว เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าให้ทางบริษัทช้างทองคำทำการดูแลเป็นพิเศษต่อช้างหลายเอกชัยในช่วงที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการตามระเบียบของสำนักพระราชวัง ยังความปลาบปลื้มยินดีให้กับบริษัทช้างทองคำเป็นอย่างมาก ซึ่งในระหว่างนี้สิ่งที่เป็นกังวลคือการดูแลช้างพลายเอกชัยอย่างพิเศษตนมีความตั้งใจอย่างแรงกล้า และมีความหวังอันสูงสุดที่จะได้มีโอกาสถวายช้างพลายเอกชัยเชือกนี้เพื่อเป็นช้างคู่บารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร หากผลการตรวจสอบคุณลักษณะพิเศษ และตระกูลช้างมงคล ออกมาว่าเป็นช้างสำคัญ ตามคชลักษณะพิเศษของช้างเผือก และอยู่ในตระกูลช้างมงคล