แต่งดำเรียกร้อง สนช.!! “ยุติบทบาท” พิจารณากฎหมายทั้งหมดในสภา

จ่อระดมรายชื่อ เรียกร้อง “สนช.” เคารพประชาชนและหลักการประชาธิปไตย ขอให้ยุติพิจารณากำหมายทุกฉบับในทันที

นายประยงค์ ดอกลำไย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนา (กป.อพช.)  เปิดเผยว่า หลังจากกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน  กป.อพช. ซึ่งร่วมกันเปิดลงนาม เพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ยุติบทบาทในการพิจารณาร่างกฎหมายทุกฉบับในทันที…และปิดลงชื่อเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์  จากจะไปยื่นข้อเรียกร้องดังกล่าว กับนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.เวลา 09.00 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์

โดยเหตุผลการยื่นยุติระบุว่า สนช.ไม่ได้ถึงตระหนักถึงหลักการประชาธิปไตย ยังคงเร่งรัด ร้อนรนพิจารณากฎหมายจำนวนมาก พิจารณาแล้วขาดความรอบคอบ ไม่รับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน ละเลยและปฏิเสธการมีส่วนร่วมของประชาชน ทำให้กฎหมายหลายแบับมีเนื้อหาจะก่อให้เกิดความเส่ยหายต่อประเทศชาติ ประชาชนในอนาคต จึงขอเรียกร้องให้ยุติบทบาทพิจารณากฎหมายทั้งหมด

ทั้งนี้ การจะไปยื่นหนังสือกับประธาน สนช.ดังกล่าว กลุ่มเครือข่ายก็มีการนัดแต่งชุดดำ ไปพร้อมกันหน้ารัฐสภาด้วย

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน