ข่าว

“เปรู” ระทึก! แผ่นดินไหวใหญ่กลางประเทศ ขนาด 7.1

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติwww.disaster.go.th รายงานว่า  เมื่อเวลา 15.50 น. ที่ผ่านมา เกิดแผ่นดินไหวบนบก ขนาด 7.1 ความลึก 260 กิโลเมตร บริเวณตอนกลางของ ประเทศเปรูห่างจากประเทศไทยประมาณ 18,700 กิโลเมตร ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูล เพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป