ข่าว ต่างประเทศ

“เปรู” ระทึก! แผ่นดินไหวใหญ่กลางประเทศ ขนาด 7.1

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติwww.disaster.go.th รายงานว่า  เมื่อเวลา 15.50 น. ที่ผ่านมา เกิดแผ่นดินไหวบนบก ขนาด 7.1 ความลึก 260 กิโลเมตร บริเวณตอนกลางของ ประเทศเปรูห่างจากประเทศไทยประมาณ 18,700 กิโลเมตร ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูล เพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป