การเมือง ข่าว วิดีโอ

เลือกตั้ง62 : สมาคมทนายความฯ ชี้เปรี้ยง บิ๊กตู่ คือจนท.รัฐ ขาดคุณสมบัติเป็นนายกฯ

สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย” โพสต์แสดงความคิดเห็นกรณีปมปัญหาเรื่องคุณสมบัติของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ซึ่งทางสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย เห็นว่า การตีความและเสนอความเห็นว่า พลเอกประยุทธ์ฯ ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นเรื่องที่ผิดปกติขัดกับหลักการและข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

สมาคมทนายชี้เปรี้ยงบิ๊กตู่คือจนท.รัฐ ขาดคุณสมบัติเป็นนายกฯ

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ และเป็นบุคคลต้องห้ามเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้น ในปัญหานี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.ย่อมรู้ดีว่า ตัวเองขาดคุณสมบัติในการที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งในเรื่องนี้จากข้อเท็จจริง ตลอดระยะเวลาเกือบ 5 ปี ที่ผ่านมา ทุกคนทราบดีว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีอำนาจเต็มในการบริหารราชการแผ่นดิน

มีอำนาจใช้มาตรา 44 แต่เพียงผู้เดียว ที่ใช้อำนาจเหนือกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญ และมีอำนาจบังคับบัญชาหน่วยงานราชการทั้งหมด รวมถึงอำนาจหน้าที่สามารถให้คุณและให้โทษทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในบ้านเมืองในประเทศไทยได้ ประเด็นนี้ น่าจะเพียงพอ แทบจะไม่ต้องตีความแล้วว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่

แต่เมื่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังยินยอมที่จะให้เสนอชื่อตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรี ปัญหาที่ตามมาก็ตกอยู่ในมือขององค์กรทางกฎหมาย อาทิเช่น กกต. และนักกฎหมายในรัฐบาลชุดนี้ ที่จะต้องใช้กฎหมายและข้อเท็จจริงที่อยู่มาพิจารณาว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าบรรดาองค์กรและบุคคลเหล่านี้ กลับตีความและให้ความเห็นว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ใช่เจ้าหน้าของรัฐสามารถถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีได้โดยชอบ

ซึ่งทางสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย เห็นว่า การตีความและเสนอความเห็นว่า พลเอกประยุทธ์ฯ ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นเรื่องที่ผิดปกติขัดกับหลักการและข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และที่สำคัญกว่านั้น คือขัดต่อความรู้สึกของประชาชนโดยรวมอย่างสิ้นเชิง ปัญหาที่จะตามมาอย่างใหญ่หลวงคือ ต่อไปนี้ประชาชนจะไม่เชื่อมั่นในองค์กรที่ใช้กระบวนการยุติธรรม ที่มีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยและตัดสินในเรื่องสำคัญของประเทศอีกต่อไป

โดยในเรื่องนี้จะถูกมองว่า ความเห็นที่ตีความเหล่านั้นที่ออกมาไม่เที่ยงธรรมและไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะคนที่ใช้กฎหมายต้องไม่ผิดวัตถุประสงค์และเจตนาไม่สุจริต หากไม่เป็นเช่นนั้นแล้ว กฎหมายเหล่านั้นก็จะเสื่อมและจะกลับมาเป็นความเสียหายต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงและไม่มีทางแก้ไขได้

สมาคมฯ ยืนยันและมีความเห็นว่า จากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ปรากฏมาแล้วว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา “คือเจ้าหน้าที่รัฐขาดคุณสมบัติ” ไม่สมควรถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีได้”