svasdssvasds

เลือกตั้ง 62 : กกต. ประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ พท.137เสียง-พปชร.97เสียง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม อย่างไม่เป็นทางการ 95% เฉพาะ ส.ส. 350 เขต 77 จังหวัด โดย พรรคพลังประชารัฐ ได้จำนวน ส.ส. 96 ที่นั่ง พรรคเพื่อไทย 137 ที่นั่ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เปิดเผย ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.เขต อย่างไม่เป็นทางการ 95% รวม 350 เขต 77 จังหวัด โดย พรรคเพื่อไทยได้ไปมากที่สุด 137 ที่นั่ง รองลงมาคือพรรคพลังประชารัฐ ได้จำนวน ส.ส. 97 ที่นั่ง อันดับ 3 คือ พรรคภูมิใจไทย 39 ที่นั่ง อันดับ 4 พรรคประชาธิปัตย์ 33 ที่นั่ง อันดับ 5 พรรคอนาคตใหม่ 30 ที่นั่ง อันดับ 6 มี 2 พรรค คือพรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคประชาชาติ ได้ 6 ที่นั่ง เท่ากัน อันดับ 7 มี 2 พรรคเช่นกันคือ พรรคชาติพัฒนา และพรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้ไปพรรคละ 1 ที่นั่ง

เลือกตั้ง 62 : กกต. ประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ พท.137เสียง-พปชร.97เสียง

ขณะที่คะแนนรวม หรือ Popular Vote ของพรรคการเมือง 5 ลำดับแรก ประกอบด้วย

1. พลังประชารัฐ 7,939,937 คะแนน

2.เพื่อไทย 7,423,361 คะแนน

3. อนาคตใหม่ 5,871,137 คะแนน

4. ประชาธิปัตย์ 3,704,654 คะแนน

5. ภูมิใจไทย 3,512,446 คะแนน

หากดูจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 65.96% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 51.2 ล้านคน หรือประมาณ 33 ล้านคน เมื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงเพื่อใช้เป็นตัวเลข ส.ส.พึงมี ของแต่ละพรรคจะอยู่ที่ประมาณ 66,700 คะแนน ต่อ ส.ส. 1 คน จะทำให้พรรคพลังประชารัฐ มีจำนวน ส.ส.พึงมีประมาณ 119 คน หมายความว่าพรรคพลังประชารัฐที่ได้ ส.ส.เขตไปแล้ว 97 ที่นั่ง จะได้ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเพิ่มอีก 22 ที่นั่ง รวมเป็น 119 ที่นั่ง

เลือกตั้ง 62 : กกต. ประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ พท.137เสียง-พปชร.97เสียง

ขณะที่พรรคภูมิใจไทย ที่ได้ ส.ส.เขต 39 ที่นั่ง คำนวณ ส.ส. พึงมีได้ประมาณ 52 ที่นั่ง จะได้ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเพิ่มอีก 13 ที่นั่ง

เลือกตั้ง 62 : กกต. ประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ พท.137เสียง-พปชร.97เสียง

ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้ ส.ส.เขต 33 ที่นั่ง คำนวณส.ส.พึงมีได้ประมาณ 56 ที่นั่ง แสดงว่าจะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อเพิ่มอีก 23 ที่นั่ง

เลือกตั้ง 62 : กกต. ประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ พท.137เสียง-พปชร.97เสียง

ขณะที่พรรคอนาคตใหม่ ที่ได้ ส.ส.เขต 30 ที่นั่ง เมื่อรวมตัวเลข ส.ส.พึงมี ที่ได้ประมาณ 88 ที่นั่ง จะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อเพิ่มอีก 58 ที่นั่ง

เลือกตั้ง 62 : กกต. ประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ พท.137เสียง-พปชร.97เสียง

ส่วนพรรคเพื่อไทยที่ได้ ส.ส.เขต 137 ที่นั่ง ซึ่งถือว่าเกินจากจำนวน ส.ส.พึงมีที่จะได้ประมาณ 110 เสียง ก็จะไม่ได้ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเพิ่ม

เลือกตั้ง 62 : กกต. ประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ พท.137เสียง-พปชร.97เสียง

ทั้งนี้ ถ้ามาแยกเป็นภูมิภาค เริ่มจาก กรุงเทพมหานคร มี 30 เขต พรรคพลังประชารัฐ ได้จำนวนที่นั่งมากที่สุด มี ส.ส. 12 เขต ส่วนพรรคอนาคตใหม่ และพรรคเพื่อไทย แบ่งที่นั่ง ส.ส.กันไปเท่าๆกัน พรรคละ 9 เขต

เลือกตั้ง 62 : กกต. ประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ พท.137เสียง-พปชร.97เสียง

ส่วนในจังหวัดหัวเมืองเหนือ เช่น เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ได้จำนวน ส.ส. 9 เขต พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย และพลังประชารัฐได้ ส.ส.อย่างละ 2 เขต ส่วน อนาคตใหม่ ได้ ส.ส. 1 เขต ลำปาง 4เขต เป็นของพรรคเพื่อไทย กำแพงเพชร 4 เขต - พลังประชารัฐ (ภาคเหนือเพื่อไทยครองแชมป์)

เลือกตั้ง 62 : กกต. ประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ พท.137เสียง-พปชร.97เสียง

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น แบ่งเป็น เพื่อไทย ได้ 8 เขต อนาคตใหม่และพลังประชารัฐ ได้ ส.ส. อย่างละ 1 เขต สุรินทร์ 5 เขต เป็นของพรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย และพลังประชารัฐ ได้พรรคละ 1 เขต บุรีรัมย์ ส.ส. 8 เขต เป็นของภูมิใจไทย (ภาคอีสานเพื่อไทยครองแชมป์ ส่วนภูมิใจไทยก็มาแรง)

เลือกตั้ง 62 : กกต. ประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ พท.137เสียง-พปชร.97เสียง

ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี 5 เขต เป็นของพลังประชารัฐ ส่วนอีก 3เขต พรรคอนาคตใหม่ ฉะเชิงเทรา แบ่งไปพรรคละ 2เขต คือ อนาคตใหม่ และพลังประชารัฐ สระแก้ว 3 เขต เป็นของพลังประชารัฐ (ภาคตะวันออกพลังประชารัฐมาวิน)

เลือกตั้ง 62 : กกต. ประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ พท.137เสียง-พปชร.97เสียง

ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส.ส.จำนวน 3 เขต เป็น ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ส่วนอีก 5 เขต พรรคประชาธิปปัตย์ ส.ส. เขต พัทลุง 2 เขต เป็น ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ส่วนอีก 1 เขต คือพรรคประชาธิปปัตย์ สุราษฎร์ธานี 6 เขต ส.ส.พรรคประชาธิปปัตย์ครองแชมป์ (ประชาธิปัตย์ยังมีภาคใต้เป็นฐานเสียง แต่สูสีกับพลังประชารัฐ)

เลือกตั้ง 62 : กกต. ประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ พท.137เสียง-พปชร.97เสียง

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด