ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจในจ.แม่ฮ่องสอน เพิ่ม 10 เท่า

26 มี.ค. 2562 เวลา 12:11 น.

กรมป่าไม้ และกรมราชทัณฑ์ จัดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ลดการเผาอย่างจริงจัง ขณะที่ จ.พะเยา เผยกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยเป็นโรค ที่เกิดจากค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน

บรรยากาศในพื้นที่ จ.พะเยา ยังปกคลุมไปด้วยหมอกควันทั่วจังหวัด ซึ่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีค่า 70 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจในจ.แม่ฮ่องสอน เพิ่ม 10 เท่า

ซึ่งกลุ่มเสี่ยงควรเฝ้าระวัง ในอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ต้องสวมหน้ากากอนามัยและสวมใส่แว่นตา เพื่อป้องกันหมอกควัน เข้าสู่ร่างกาย

ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจในจ.แม่ฮ่องสอน เพิ่ม 10 เท่า

ขณะที่สถานการณ์ไฟป่า ยังคงพบเกิดขึ้น บริเวณห้วยงูเหลือม หมู่ที่ 6 ต.สันโค้ง และ ห้วยตาแซะ หมู่ที่ 9 ตำบลสันโค้ง จำนวน 2 จุด ล่าสุด เจ้าหน้าที่สามารถดับไฟได้ คาดความเสียหาย กว่า 20 ไร่ สาแหตุเกิดจากการ เข้าไปล่าสัตว์

ขณะที่นางชนเขตต์ บุญญะขันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ เข้ายื่นข้อสรุป จากการระดมความคิดเห็น แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ต่อผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน ให้เล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วน

ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจในจ.แม่ฮ่องสอน เพิ่ม 10 เท่า

ด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ขณะนี้ได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนไปแล้ว 27,000 ชิ้น แต่ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นจากเดิม 10 เท่า ผู้ป่วยโรคตาเพิ่ม 9 เท่า ผู้ป่วยโรคผิวหนังและ หลอดเลือด เพิ่มขึ้น 5 เท่า

ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจในจ.แม่ฮ่องสอน เพิ่ม 10 เท่า

ส่วนวันนี้ เครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ รับส่งผู้โดยสารจากเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ได้ยกเลิกเที่ยวบินช่วงเช้า เนื่องจากฝุ่นละอองขนาดเล็กปกคลุมหนาระยะการมองเห็นไม่ถึง 1500 เมตร

กรมป่าไม้ และกรมราชทัณฑ์ จัดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ป้องกัน ควบคุม ฟื้นฟู พื้นที่ป่า เป็นการทำแนวกันไฟและทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ ใบไม้เพื่อลดการเผา ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และตาก

ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจในจ.แม่ฮ่องสอน เพิ่ม 10 เท่า

เบื้องต้น ได้แบ่งกำลัง เข้าไปจัดการบริหารเชื้อเพลิงที่ยังไม่ลุกไหม้ภายในป่า เขตดอยพระบาทในพื้นที่ อำเภอเมืองลำปาง อำเภอแม่ทะ อำเภอแม่เมาะ แล้ว

ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจในจ.แม่ฮ่องสอน เพิ่ม 10 เท่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด