svasdssvasds

ฮือฮาทั่วโลก ! พยาบาลสาวสหรัฐแผนกห้องคลอด 9 คนท้องพร้อมกัน [คลิป]

กลายเป็นข่าวฮือฮาทั่วโลกเมื่อพยาบาลจากโรงพยาบาลเดียวกัน แผนกเดียวกันคือแผนกคลอดบุตร ในสหรัฐฯ ตั้งครรภ์ในเวลาใกล้เคียงกันถึง 9 คน

พยาบาลทั้ง 9 คนที่ทำงานที่โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์เมน ในเมืองพอร์ตแลนด์ รัฐเมน ของสหรัฐฯ ในแผนกห้องคลอด กลายเป็นเรื่องที่พูดถึงกันอย่างมากเมื่อเฟซบุ๊กเพจของโรงพยาบาลเผยแพร่ภาพถ่ายของพยาบาล 8 ใน 9 คน ใส่เครื่องแบบโรงพยาบาล ยืนถือป้านบอกวันกำหนดคลอด

หนึ่งในพยาบบาลที่ตั้งครรภ์กล่าวว่า เธอตื่นเต้นมากขึ้นทุกครั้งที่รู้ว่ามีใครอีกที่ตั้งครรภ์ และเป็นเรื่องที่ทำให้สบายใจที่รู้ว่าพวกเธอจะดูแลกันและกัน

ฮือฮาทั่วโลก ! พยาบาลสาวสหรัฐแผนกห้องคลอด 9 คนท้องพร้อมกัน [คลิป]

ทั้ง 9 คน มีวันกำหนดคลอดใกล้เคียงกันอยู่ในระยะ 3 เดือน คือตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม กล่าวว่าตอนนี้พวกเธอมีเครือข่ายที่จะคอยสนับสนุนกันและกัน และพร้อมที่จะช่วยเหลือกันตอนคลอด เหมือนกับที่คอยทำให้คนไข้ตลอดมา

ด้านโรงพยาบาลระบุว่าได้วางแผนรับมือการลาคลอดในเวลาใกล้เคียงกันของทั้ง 9 คนแล้ว และโรงพยาบาลมีพยาบาลที่ลงทะเบียนในแผนกคลอดบุตรถึง 80 คน

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด