ตร.โผล่คุมเข้ม! ม.เกษตร สั่งห้ามล่าชื่อถอดกกต.-จุฬาฯ ออกแถลงการณ์ [คลิป]

28 มี.ค. 2562 เวลา 7:27 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

จากกรณีที่สังคมมีข้อสงสัยต่อการทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งของ กกต. เมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งกระแสความไม่พอใจยังคงมีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลงชื่อผ่านเว็บไซต์ Change.org เรียกร้องให้ กกต.ชุดนี้ลาออกเกือบ 8 แสนคน รวมถึงกลุ่มนักศึกษาหลายมหาวิทยาลัย ก็ได้เชิญชวนร่วมลงชื่อถอดถอนกกต.ด้วย

ตร.โผล่คุมเข้ม! ม.เกษตร สั่งห้ามล่าชื่อถอดกกต.-จุฬาฯ ออกแถลงการณ์ [คลิป]

ล่าสุดที่ ม.เกษตรศาตร์ ได้เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นเล็กน้อย เมื่อเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ไม่ยอมให้นิสิตทำกิจกรรมลงชื่อถอดถอน โดยอ้างว่ากิจกรรมต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยก่อน ซึ่ง ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์ รองหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา และมานุษวิทยา คณะสังคมศาสตร์ โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอระบุว่า หน่วยรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบจำนวนหนึ่ง โผล่คุมเข้มกิจกรรมที่นิสิตจัดเตรียมให้มีการลงชื่อเรียกร้องการตรวจสอบการทำงานของกกต.ในวันนี้ เวลา 11.30 น. พร้อมกับที่ทางมหาวิทยาลัยก็ได้ปิดประกาศห้ามนิสิตทำกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต

ตร.โผล่คุมเข้ม! ม.เกษตร สั่งห้ามล่าชื่อถอดกกต.-จุฬาฯ ออกแถลงการณ์ [คลิป]

ขณะที่ทาง สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์เรื่อง “ข้อเรียกร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” เรียกร้องให้กกต.ชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัย โดยระบุว่า เนื่องด้วยพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่ 24 มีนาคม 2562 และบัดนี้การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้วภายใต้การดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่ในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ยังถูกตั้งข้อสงสัยจากสังคมหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการขนส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรล่าช้าจากบางประเทศ การจัดการลงคะแนนเลือกตั้งและนับคะแนนที่มีความหละหลวม และการประกาศคะแนนที่ล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น อันอาจนำมาสู่ความเชื่อถือของประชาชนไทยและประชาคมโลกต่อผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้

ตร.โผล่คุมเข้ม! ม.เกษตร สั่งห้ามล่าชื่อถอดกกต.-จุฬาฯ ออกแถลงการณ์ [คลิป]

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นว่า การเลือกตั้งเป็นกระบวนการส่งทอดเจตนารมณ์ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอันเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศไปสู่ผู้แทนที่จะใช้อำนาจอธิปไตยแทนประชาชนในทางนิติบัญญัติและในทางบริหาร โดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทยที่มีการว่างเว้นจากการเลือกตั้งมาเป็นเวลานานการเลือกตั้งยังเป็นความหวังของประชาชนที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานวัฒนธรรมประชาธิปไตยและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นการยืนยันความถูกต้องของหลักการประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอยืนยันในหลักการการเคารพในเจตนารมณ์ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย

ด้วยเหตุนี้ สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งออกมาแสดงความรับผิดชอบ โดยการชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัย พิจารณาตัดสินปัญหาการเลือกตั้งโดยเคารพเจตจำนงของประชาชน เปิดเผยข้อมูลผลการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด และแสดงความรับผิดชอบอื่น ๆ อันสมควรต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งในครั้งนี้ ภายใต้หลักการการเคารพเจตนารมณ์ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ซึ่งจะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่น่าเชื่อถือต่อทั้งประชาชนในประเทศ และประชาคมนานาชาติ เพื่อเป็นการจรรโลงประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงถาวรสืบไป ด้วยความเคารพต่อสิทธิของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด