5 จังหวัด คัดค้านมอเตอร์เวย์ ผ่ากลางหมู่บ้าน บุกร้อง "ศรีสุวรรณ" ตรวจสอบ EIA

29 มี.ค. 2562 เวลา 10:17 น.

“แกนนำ ร้อง “ศรีสุวรรณ จรรยา” นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เร่ง ตรวจสอบ (EIA ) ด้านสิ่งแวดล้อม คัดค้านมอเตอร์เวย์ ผ่ากลางหมู่บ้าน”

ที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน และสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนายฉัตรชัย เทศนิยม ประธานหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 44 พร้อมด้วยแกนนำ 34 ตำบล เข้าพบขอความช่วยเหลือจาก นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ให้นายกศรีสุวรรณ ช่วยตรวจสอบการทำงานของบริษัทที่ปรึกษาโครงการที่เป็นคู่สัญญาจ้างที่ปรึกษา สผ.03/2561 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 สัญญาคู่กับทางกรมทางหลวง โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 3 ด้านตะวันตก” ว่าการประเมินผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม( EIA) ผลประเมินออกมาว่าอย่างไร ถูกต้องแล้วหรือไม่พร้อมให้แสดงหลักฐานผลคะแนนที่ประเมินให้ประชาชนได้เห็นด้วย

5 จังหวัด คัดค้านมอเตอร์เวย์ ผ่ากลางหมู่บ้าน บุกร้อง "ศรีสุวรรณ" ตรวจสอบ EIA

ทางด้านนายฉัตรชัย เทศนิยม ประธานหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 44 เปิดเผยว่า การเข้ามาร้องเรียนกับนายกศรีสุวรรณ จรรยา ในครั้งนี้ก็อยากให้ท่านช่วยตรวจสอบการทำงานของบริษัทที่ปรึกษาของโครงการที่เป็นคู่สัญญากับทางกรมทางหลวงว่า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ได้ไปออกรายการสด ทางไทยพีบีเอส สถานีประชาชน ทางผู้บริหารที่ปรึกษาได้พูดว่าทางบริษัทจะเล็งเห็นความสำคัญจุดอ่อนไหวจะหลีกเลี่ยง เช่น หมู่บ้าน โรงพยาบาล โรงเรียน วัด เป็นหลัก รวมถึงคำนึงถึงผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินให้คะแนน และความเหมาะสม แต่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าพื้นที่ตรงหมู่บ้านบริเวณนี้เหมาะสมดีแล้ว

นายฉัตรชัย เปิดเผยต่อว่า อยากทราบว่าบริษัทที่ปรึกษาประเมินเอาหลักเกณฑ์ด้านไหนมาประเมิน และเหมาะสมแบบไหน เพราะทาง ขึ้น ลง ผ่ากลางหมู่บ้าน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเห็นได้อย่างชัดเจน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะใกล้และไกล ยิ่งเพิ่มมากขึ้นมันจะผ่านการประเมินไปได้อย่างไร ไหนจะด้านฝุ่นละออง ด้านเสียง มลภาวะทางอากาศ ผลกระทบในด้านอื่นๆอีกมากมาย ความเป็นอยู่ของประชาชนในอนาคตจะเป็นอย่างไร ใครจะมารับประกันความปลอดภัยในการดำรงชีวิต

ส่วนทางด้านนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวงได้ออกมาแถลง เมื่อวันที่ 28/3/62 ว่า ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาความเหมาะสมฯ ของโครงการ ผลการศึกษาเบื้องต้นระบุว่า โครงการฯ มีความคุ้มค่าในการลงทุน โดยมีค่า EIRR ประมาณ 15.8% กรมทางหลวงขอเรียนว่า การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษ มีความจำเป็น และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากทางหลวงพิเศษ จะเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งหลักของประเทศ เป็นทางหลวงที่มีมาตรฐานสูง มีการควบคุมจุดเข้า-ออก ส่งผลให้ประชาชนสามารถใช้เดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้ดำเนินโครงการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และได้พยายามลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุด

5 จังหวัด คัดค้านมอเตอร์เวย์ ผ่ากลางหมู่บ้าน บุกร้อง "ศรีสุวรรณ" ตรวจสอบ EIA

ทางด้านประชาชนได้ฟังคำแถลงของกรมทางหลวงแล้วมันขัดแย้งกับความเป็นจริง หลักฐานการประเมิน ผลวิเคราะห์ (EIA) ด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบในด้านต่างๆ ก็ไม่มีแสดงให้ประชาชนได้รับทราบเป็นการประเมินกันเองในกลุ่มคณะกรรมการที่ปรึกษา นี่เป็นสาเหตุที่ต้องเข้ามายื่นร้องขอความเป็นธรรมกับนายกศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนให้ช่วยตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่โครงการนี้เป็นไปด้วยความชอบธรรม และคุ้มค่า กับงบประมาณในโครงการนี้หรือไม่อย่างไร

ทางด้านนายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กล่าวว่า เรื่องนี้น่าจะเข้าข่ายการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายและละเลยการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่เป็นไปตามขั้นตอนวิธีการที่กฏหมายกำหนดก่อให้เกิดความเดือดร้อน และเสียหายต่อทรัพย์สิน และประโยชน์ของประชาชนทั้งๆที่ควรที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและกำหนดเส้นทาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด