อบต.บ่อวิน ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หลังหามคนป่วยเข้าโรงพยาบาล

29 มี.ค. 2562 เวลา 10:28 น.

อบต.บ่อวินฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามท่อระบายน้ำในโครงการหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกแพร่ระบาด

เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ (29 มี.ค. 62) นายบรรพต อุดมศักดิ์ รองนายกอบต.บ่อวินได้ นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดพ่นหมอกควัน และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายวางไข่ ตามโครงการหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ หลังพบไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่ มีผู้ป่วยจำนวนหลายรายที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวตามโรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอศรีราชา โดยเร่งฉีดพ่นหมอกควันแบบปูพรหมในทุกพื้นที่ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง โดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งชุมชน โครงการหมู่บ้าน ซึ่งต้องรีบเร่งตัดวงจรตัวยุงลายที่มีพาหะไข้เลือดออก ก่อนที่จะแพร่ระบาดออกไปในพื้นที่อื่น

อบต.บ่อวิน ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หลังหามคนป่วยเข้าโรงพยาบาล

พร้อมให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และให้ทางเจ้าหน้าที่แจกแผ่นพับแจ้งเตือนประชาชนระวังยุงกัดในตอนกลางวัน รวมถึงแจกทรายอะเบทให้กับประชาชน นำไปใส่ในท่อน้ำที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน รวมถึงออกสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และตัดวงจรแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำลายภาชนะ หรือคว่ำภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาด และออกให้ความรู้กับประชาชนรวมถึงแจกแผ่นพับถึงวิธีกำจัดลูกน้ำยุงลายแบบเคาะประตูบ้าน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และหากป่วยหรือมีอาการว่าจะเป็นไข้เลือดออกก็ให้รีบไปพบแพทย์ อย่าซื้อยามารับประทานเอง เพราะอาจมีอันตรายถึงชีวิต

อบต.บ่อวิน ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หลังหามคนป่วยเข้าโรงพยาบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด