BreakingNews : กกต. เจอทุจริต 6 หน่วย สั่งเลือกตั้งใหม่ ส่วนอีก 4 คำร้องยุติสอบ

04 เม.ย. 2562 เวลา 4:58 น.

คณะกรรมการเลือกตั้งมีมติ ให้นับคะแนนใหม่ 2 หน่วยเลือกตั้ง หลัง ผลการนับคะแนนไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ และสั่งให้เลือกตั้งใหม่ 6 เขต หลังเชื่อว่าน่าจะมีการทุจริต

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้กล่าวถึงมติที่ประชุม คณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวานนี้ (3 เม.ย.) ว่า ทาง กกต. ได้สั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ 2 หน่วยเลือกตั้ง ในจังหวัดขอนแก่น คือ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบัวใหญ่ และ หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ตำบล ม่วงหวาน เนื่องจากผลการนับคะแนนไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิและจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ กกต. ยังมีมติให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ 5 จังหวัด 6 หน่วยเลือกตั้ง คือ จ. ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 2 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ 5 ตำบลปางหลวง อำเภอเกาะคา ,  หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา , จังหวัดยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ตำบลหัวเมือง อำเภอ , จังหวัดเพชรบูรณ์เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 12 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ , จังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม , และกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 13 หน่วยเลือกตั้งที่สาม 12 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ เนื่องจากหาเหตุผลไม่ได้ ว่าเหตุใดผลการนับคะแนนซึ่งมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน

ขณะเดียวกัน กกต. ยังได้สั่งยุติ เรื่องจำนวน 4 หน่วยเลือกตั้งคือที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดพิษณุโลก ที่พบสาเหตุของการนับคะแนนที่ไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิและไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว แต่เหตุดังกล่าวไม่ทำให้การเลือกตั้งนั้นไม่สุจริตและเที่ยงธรรม

ซึ่งการนับคะแนนใหม่จะเป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการประจำเขตที่จะดำเนินการ ส่วนการเลือกตั้งใหม่กรรมการการเลือกตั้งจะต้องมีการประกาศวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ภายใต้กรอบที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 9 พฤษภาคม ซึ่งคาดว่าหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีการประกาศกำหนดวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง และยังใช้ผู้สมัครชุดเดิม โดยไม่ต้องมีการเปิดรับสมัครใหม่ สำหรับการหาเสียงของผู้สมัครนั้น ยังสามารถทำได้ตามปกติแต่อาจต้องมีการกระตุ้นระยะเวลาขึ้นมาให้เร็วขึ้น

อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ กกต.ยังไม่ได้มีการคำนวณ สส.แบบบัญชีรายชื่อ ต้องรอให้มีการเลือกตั้งใหม่ในบางหน่วย และมีการประกาศผลการลงคะแนนแล้วเสร็จก่อน