ระวัง! อาหารเป็นพิษช่วงสงกรานต์ แนะยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด”

07 เม.ย. 2562 เวลา 10:01 น.

กรมควบคุมโรค ห่วงประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประกอบกับมีอากาศร้อนจัด ทำให้อาหารบูดเสียง่าย เสี่ยงต่อโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง โดยทั้ง 2 โรคนี้สามารถป้องกันได้ โดยยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด”

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงฤดูร้อนนี้ อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี และอาจทำให้อาหารบูดเสียได้ง่ายกว่าปกติ ประกอบกับใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา พบปะญาติพี่น้องและประกอบอาหารรับประทานดังนั้น ควรระวังโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โดยเฉพาะโรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วง

กรมควบคุมโรค ห่วงประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประกอบกับมีอากาศร้อนจัด ทำให้อาหารบูดเสียง่าย เสี่ยงต่อโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง โดยทั้ง 2 โรคนี้สามารถป้องกันได้ โดยยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด”

ข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 1 เมษายน 2562 พบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ 27,977 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 15-24 ปี รองลงมา อายุ 25-34 ปี และ มากกว่า 65 ปี ส่วนโรคอุจจาระร่วงพบผู้ป่วย 266,242 ราย เสียชีวิต 1 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ มากกว่า 65 ปี รองลงมา อายุ 15-24 ปี และ 25-34 ปี ซึ่งทั้ง 2 โรค พบกระจายทั่วทุกภูมิภาค โดยส่วนใหญ่กระจายอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

กรมควบคุมโรค ห่วงประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประกอบกับมีอากาศร้อนจัด ทำให้อาหารบูดเสียง่าย เสี่ยงต่อโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง โดยทั้ง 2 โรคนี้สามารถป้องกันได้ โดยยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด”

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า โรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการรับประทานอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดหรือปนเปื้อนเชื้อ ซึ่งทั้งสองโรคนี้ต่างกันที่เชื้อโรคที่พบในผู้ป่วย มักพบในอาหารที่ปรุงสุกๆดิบๆ อาหารไม่สะอาด และในอาหารที่ปรุงไว้นานแล้วไม่ได้แช่เย็นหรือนำมาอุ่นก่อน ทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดีและเพิ่มมากขึ้น

กรมควบคุมโรค ห่วงประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประกอบกับมีอากาศร้อนจัด ทำให้อาหารบูดเสียง่าย เสี่ยงต่อโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง โดยทั้ง 2 โรคนี้สามารถป้องกันได้ โดยยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด”

ดังนั้น สำหรับผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล ควรเลือกร้านที่แน่ใจว่าสะอาดหรือมีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัย และให้ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด”

กรมควบคุมโรค ห่วงประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประกอบกับมีอากาศร้อนจัด ทำให้อาหารบูดเสียง่าย เสี่ยงต่อโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง โดยทั้ง 2 โรคนี้สามารถป้องกันได้ โดยยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด