BreakingNews : ระเบิด 6 จุดถล่มโบสถ์คริสต์และโรงแรมหรูในศรีลังกา

21 เม.ย. 2562 เวลา 5:50 น.

เกิดเหตุระเบิด 6 จุดโจมตีโบสถ์คริสต์และโรงแรมหรูในศรีลังกา ส่งผลทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วอย่างน้อย 80 ราย

เกิดเหตุระเบิด 6 จุดวันนี้ 21 เม.ย. บริเวณกรุงโคลัมโบ เมืองหลวงของศรีลังกา โดยเหตุระเบิดสามจุดเกิดขึ้นที่โบสถ์สามแห่ง หนึ่งแห่งเป็นโบสถ์ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงโคลัมโบ ส่วนอีกสองแห่งเกิดขึ้นในเมืองเนกอมโบ ซึ่งอยู่รอบนอกเมืองหลวงของประเทศ ขณะที่อีกสามจุดเป็นระเบิดโจมตีตามโรงแรมหรูสามแห่ง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์เปิดเผยว่า ขณะนี้พบผู้บาดเจ็บ 80 คน ได้รับการส่งตัวเข้ารักษายังโรงพยาบาล แต่คาดว่า น่าจะมีผู้บาดเจ็บมากกว่านี้ที่ทยอยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทราบรายละเอียดของระเบิดอย่างแน่ชัด

ทั้งนี้ ประชากรส่วนใหญ่ของศรีลังกานับถือศาสนาพุทธ มีเพียงแค่ 6 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก