กสทช. เคาะวันประมูลคลื่น 700 เมกะเฮิร์ตซ์ ดีเดย์ 19 มิ.ย.62

07 พ.ค. 2562 เวลา 6:50 น.

เลขาธิการ กสทช. เคาะวันจัดสรรคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิร์ตซ์ เป็นวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่จะถึงนี้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ประกาศกำหนดกรอบระยะเวลาในการจัดสรรคลื่นความถี่ในย่าน 700 MHz เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เลขาธิการ กสทช. เคาะวันจัดสรรคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิร์ตซ์ เป็นวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่จะถึงนี้

ซึ่งสำนักงานฯ จะดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของกรอบระยะเวลา คือ วันที่ 14 พ.ค. 2562 จะนำร่างประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ์

เลขาธิการ กสทช. เคาะวันจัดสรรคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิร์ตซ์ เป็นวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่จะถึงนี้

รับฟังความคิดเห็นสาธารณะทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. วันที่ 22 พฤษภาคม จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยจะมีช่วงระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตั้งแต่วันที่ 14 – 30 พ.ค. 2562

เลขาธิการ กสทช. เคาะวันจัดสรรคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิร์ตซ์ เป็นวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่จะถึงนี้

คาดว่าจะนำส่งประกาศหลักเกณฑ์ เพื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 1 – 7 มิ.ย. 2562 จากนั้น สำนักงาน กสทช. จะออกประกาศฯ การขอรับจัดสรรคลื่น ในวันที่ 8 มิ.ย. 2562 และจะเปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตและจัดสรรคลื่นความถี่ในวันที่ 19 มิ.ย. 2562

สำนักงาน กสทช. ย้ำให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่จะขอรับสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2562 จะต้องยื่นความประสงค์ขอรับสิทธิ์กับสำนักงานฯ ภายในวันที่ 10 พ.ค. 2562 นี้ด้วย