ข่าว

ภาพประทับใจ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เอื้อมพระหัตถ์พยุง พระราชินี เสด็จบนพรม [คลิป]

หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โลกออนไลน์ต่างแชร์ภาพประทับใจในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ สมเด็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงพระดำเนินตามเสด็จฯ ในริ้วขบวนพระราชอิสริยยศด้วย

ตอนหนึ่งของการเสด็จฯ เลียบพระนคร สมเด็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ ตาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงเอื้อมพระหัตถ์ไปจับพระพานุ สมเด็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้ดำเนินบนพรมลาดพระบาท จนกลายเป็นนาทีประทับใจที่ทำให้ชาวไทยต่างปลื้มปีติ