การเมือง ข่าว วิดีโอ

เลือกตั้ง62 : ส.ว. ทยอยแสดงตนวันที่ 2 “กล้าณรงค์” ชี้วิจารณ์สภาพี่น้องได้

หลังมีพระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ จำนวน 250 คน ส.ว. ทยอยเข้าแสดงตนในวันที่ 2 อย่างต่อเนื่อง

บรรยากาศการเข้าแสดงตนของสมาชิวุฒิสภา หรือ ส.ว. ที่ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น คึกคักไปด้วย ส.ว. ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทยอยเข้าแสดงตนในวันที่ 2 อย่างคึกคัก มีอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ , อดีตสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และ อดีตรัฐมนตรี ในรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทยอยเข้ารายงานตัว

เช่น นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข , นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ ยังมีอดีตนายทหารที่เคยเป็นสมาชิกสนช. และ สมาชิก สปท. เข้ารายงานตัวด้วย อาทิ พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ , พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร นายชาญวิทย์ ผลชีวิน อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. และ นายกล้านรงค์ จันทิก

โดยนายกล้าณรงค์ จันทิก สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงกระแสข่าวที่มีการวิพากษ์วิจารณ์รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ที่เปรียบเป็นสภาพี่น้อง ส่วนตัวมองว่า เสียงวิพากษ์วิจารณ์สามารถทำได้ แต่เชื่อว่าบุคคลที่มาเป็นสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ มีความหลากหลายในการที่จะเข้ามาทำงาน

ขณะที่ นายวันชัย สอนศิริ ยืนยัน สมาชิกวุฒิสภา ตัดสินใจโหวตนายกรัฐมนตรีตามที่ประชาชนต้องการ เบื้องต้นจะต้องมีการหารือร่วมกัน ภารกิจสำคัญคือการมาทำหน้าที่สานต่องานปฏิรูปประเทศให้สำเร็จ และการทำหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเพื่อประเทศชาติและประชาชน

ส่วนกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นสภาพี่น้อง ว่าในระบอบประชาธิปไตย มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งถือเป็นเรี่องปกติโดย ผลงานจะเป็นเครื่องพิสูทธิ์ให้ประชาชนได้เห็น เชื่อว่า จะไม่มีการครอบงำจาก คสช. หรือ พรรคการเมือง

ส่วนประเด็นความเป็นอิสระในการทำงานและการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั้น นายกล้าณรงค์ ยืนยันว่า สมาชิกวุฒิสภา มีอิสระในการทำงานและการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคล ส่วนที่จะพิสูจน์ได้หรือไม่ ตนเองไม่ขอตอบ เพราะถือเป็นเรื่องในอนาคต

สำหรับเอกสารสำหรับการแสดงตน ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด , สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด , สำเนาใบสำคัญการสมรส 1 ชุด , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส 1 ชุด , สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 1 ชุด และ รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป