svasdssvasds

จุรินทร์ขึ้น "ประชาธิปัตย์" ไม่เปลี่ยน...จ่อร่วม พปชร.?

เปิดใจคุณนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจภาคใต้ พรรคประชาธิปัตย์ ถึงทิศทางของพรรคประชาธิปัตย์หลังจากได้หัวหน้าพรรคคนใหม่

พรรคประชาธิปัตย์ จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยมีผู้เสนอชื่อเข้าชิงทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วย

1.นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

2.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

3.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

4. นายกรณ์ จาติกวณิช

จุรินทร์ขึ้น "ประชาธิปัตย์" ไม่เปลี่ยน...จ่อร่วม พปชร.?

ผลการลงคะแนนเสียงจากส.ส. 52 คนในสัดส่วน 70% นายจุรินทร์ ได้รับเลือกมาเป็นอันดับ 1 คือ 25 คน ตามด้วย นายพีระพันธุ์ 20 คน นายกรณ์ 5 คน และนายอภิรักษ์ 2 คน ส่วนคะแนนจากสัดส่วน 30% นายจุรินทร์ ก็ยังคงได้อันดับ 1 ด้วยคะแนน135 นายพีระพันธุ์ได้ 82 นายกรณ์ได้ 14 และ นายอภิรักษ์ได้ 8 รวมคะแนนอย่างเป็นทางการ นายจุรินทร์ ได้รับชัยชนะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนที่ 8 ด้วยคะแนน 50.5995% ตามด้วยนายพีระพันธุ์ 37.2160% นายกรณ์ 8.4881% และ นายอภิรักษ์ ได้ 3.6965%

จุรินทร์ขึ้น "ประชาธิปัตย์" ไม่เปลี่ยน...จ่อร่วม พปชร.?

เปิดใจคุณนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจภาคใต้ พรรคประชาธิปัตย์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.- 10.00 น. ดำเนินรายการโดย "ดนัย เอกมหาสวัสดิ์" และ "อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์"

 

 

related