ข่าว อินโฟกราฟิก

ผลสำรวจเผย! ใครมาวิน นั่งนายกฯ และประธานสภาผู้แทนราษฎร

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ‘นายกรัฐมนตรี และประธานสภาผู้แทนราษฎร’ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,260 หน่วยตัวอย่าง

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่จะสนับสนุนให้สมาชิกรัฐสภาเลือกมาเป็นนายกรัฐมนตรี พบว่า 5 อันดับแรกที่มีการจัดลำดับ ประกอบด้วย อันดับ 1 ร้อยละ 39.05 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรคพลังประชารัฐ) รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 25.48 ระบุว่าเป็น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (พรรคอนาคตใหม่) อันดับ 3 ร้อยละ 21.43 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 4 ร้อยละ 5.00 ระบุว่าเป็น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 5 ร้อยละ 2.62 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (พรรคเพื่อไทย)

สำหรับบุคคลที่จะสนับสนุนให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร พบว่า 5 อันดับแรกที่มีการจัดลำดับ ประกอบด้วย อันดับ 1 ร้อยละ 29.92 ระบุว่าเป็น นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 19.37 ระบุว่า ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น อันดับ 3 ร้อยละ 16.19 ระบุว่าเป็น นายบัญญัติ บรรทัดฐาน (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 4 ร้อยละ 9.52 ระบุว่าเป็น นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 5 ร้อยละ 7.86 ระบุว่าเป็น นายชัย ชิดชอบ (พรรคภูมิใจไทย)

เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนคิดว่าจะมี “งูเห่า” (ไม่ทำตามมติพรรค) พบว่า 5 อันดับแรกที่มีการจัดลำดับ ประกอบด้วย อันดับ 1 ร้อยละ 43.10 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 29.13 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 3 ร้อยละ 27.86 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 4 ร้อยละ 27.14 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 5 ร้อยละ 24.92 ระบุว่าเป็น พรรคอนาคตใหม่