ข่าว อินโฟกราฟิก

เปิดรายชื่อคณะกรรมการสรรหา ส.ว. พบกว่าครึ่งเป็น ส.ว.

วันนี้ (12 มิ.ย.) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน โดยตอนหนึ่งได้มีการกล่าวถึงรายชื่อคณะกรรมการสรรหา ส.ว. โดยระบุว่า การตั้งคณะกรรมการสรรหา จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 9-12 คน ซึ่งต้องเป็นกลางทางการเมือง และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบไปด้วยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และสมาชิก คสช., นายวิษณุ เครืองาม, นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์, พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง, พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ, พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร, พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย, พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว และพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา เพื่อเสนอรายชื่อบุคคลจากสายงานต่างๆ ด้านละ 50 คน นอกจากนี้ยังมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย อีกด้วย แต่ได้ลาออกจากคณะกรรมการสรรหาไปก่อน

ทั้งนี้จากการตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการสรรหา ส.ว. ดังกล่าว พบว่าในจำนวนนี้กว่าครึ่ง ดำรงตำแหน่ง ส.ว. ในชุดปัจจุบันด้วย ไม่ว่าจะเป็น
-พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง
-พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ
-พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
-พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย
-พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว
รวมถึงนายพรเพชร วิชิตชลชัย ที่ระบุว่าได้ลาออกไปก่อนหน้านี้ด้วย