Spring News

ทำไม? “วัณโรคหลังโพรงจมูก” ถึงเป็นโรคหายาก 1 ในล้าน

26 มิ.ย. 2562 เวลา 5:42 น.

ศาสตราจารย์นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในฐานะอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตอบคำถาม ภายหลังคณะแพทย์ศิริราช แถลงถึงสาเหตุการเสียชีวิตของ น้ำตาล เดอะสตาร์ จากวัณโรคโพรงจมูกว่า ปกติผู้ป่วยวัณโรค 80% ตรวจพบที่ปอด อีก 20% เกิดขึ้นนอกปอด ที่พบคือ ต่อมน้ำเหลือง รองลงมา ตามกระดูกและผิวหนัง

นพ.ประกิต อธิบายว่า ศ.นพ.การรับเชื้อวัณโรคเข้าร่างกายเกือบทั้งหมดจะรับทางปอด  จากการหายใจเอาเชื้อวัณโรคที่ล่องลอยในอากาศ เชื้อวัณโรคก่อตัวในปอด และกระจายโดยกระเสเลือดไปยังอวัยวะต่าง ๆ ได้ทั่วร่างกาย  แล้วไปเกาะตามจุดต่าง ๆ ในอวัยวะ มีทั้งพัก และแฝงตัว จนหากภูมิต้านทานร่างกายลดลงก็จะเกิดโรคขึ้น วัณโรคปอดที่พบมากเพราะเป็นจุดที่รับเชื้อมากและเป็นอวัยวะที่มีออกซิเจนมาก  วัณโรคระยะที่ยังไม่เป็นมาก  มักไม่แสดงอาการป่วย ยกเว้นอาการรุนแรง เกิดแผลในปอด จะมีอาการไอเรื้อรัง  อาจมีหรือไม่มีไอเป็นเลือด  ส่วนจุดอื่นที่ไม่แสดงอาการ เช่น ต่อมน้ำเหลือง ก็สามารถคลำก้อนเจอได้  ส่วนอาการทั่วไปก็คือ น้ำหนักลด  อ่อนเพลีย  และมีไข้ต่ำ ๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ

“ หลังโพรงจมูกเกิดขึ้นได้น้อยมาก สาเหตุเกิดหลังโพรงจมูก ปกติเลือดจะไม่ออกมาก เว้นแต่ลามไปจนถึงเส้นเลือดแล้วทำให้เส้นเลือดแตก กรณีน้องน้ำตาล ผมไม่ชัดเจนเหตุใด จึงมีเลือดไหลออกจำนวนมาก จนอุดทางเดินหายใจ” แพทย์เชี่ยวชาญด้านปอด ระบุ

ทำไม? “วัณโรคหลังโพรงจมูก” ถึงเป็นโรคหายาก 1 ในล้าน

นพ.ประกิต กล่าวด้วยว่า ปีหนึ่งๆ คนไทยเป็นวัณโรคนับแสนคน ถือว่าเป็นสถิติไม่ค่อยดี ทีมีผลต่อสุขภาพของประชากร และเป็นโรคที่อันดับ 14 ของโลก กลุ่มที่ป่วยวัณโรคมักเป็น คนด้อยโอกาสที่อยู่และติดต่อกันในชุมชนแออัด ผู้ที่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ด้วย โดยเฉพาะมักเกิดขึ้นในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี (HIV) เนื่องจากภูมิคุ้มกันที่บกพร่องจะทำให้เชื้อวัณโรคสามารถติดและแสดงอาการได้ง่าย

ส่วนการป้องกันวัณโรคทำได้โดยรักษาสุขภาพให้แข็งแรง  ที่อยู่อาศัยต้องให้อากาศถ่ายเทได้ดี  ไม่กินเหล้า สูบบุหรี่  หากมีอาการไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์  น้ำหนักตัวลด  ไอมีเลือดปน มีประวัติคนใกล้ชิดเป็นวัณโรคปอด  ควรจะไปปรึกษาแพทย์  ส่วนวัณโรคที่เป็นนอกปอด ส่วนใหญ่จะไม่ติดต่อ  เนื่องจากเชื้อวัณโรคจะไม่ล่องลอยในอากาศ  ซึ่งเกิดจากผู้ป่วยวัณโรคที่ไอออกมา

ทำไม? “วัณโรคหลังโพรงจมูก” ถึงเป็นโรคหายาก 1 ในล้าน

ทั้งนี้ วัณโรค (Tuberculosis) คือโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรง ซึ่งสามารถติดต่อกันผ่านทางอากาศได้ด้วยการหายใจ การจาม การไอ หรือการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัณโรคติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ วัณโรคเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้หากผู้ป่วยรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง

 

https://www.springnews.co.th/breaking-news/518196

 

https://www.springnews.co.th/thailand/510358

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด