Breaking News : “ชวน” ส่งคำร้องพรรคฝ่ายค้าน สอบคุณสมบัติ “บิ๊กตู่” นั่งนายกฯ ถึงศาล รธน.

05 ก.ค. 2562 เวลา 11:16 น.

ประธานรัฐสภา ส่งคำร้องพรรคฝ่ายค้าน สอบคุณสมบัติ พล.อ.ประยุทธ์ นั่งนายกฯ ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงว่านายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงนามส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ตามคำร้องของนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทยกับคณะ ขอให้ส่งเรื่องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (6) ประกอบมาตรา 98(15) ว่าด้วยมีคุณสมบัติเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐ หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือไม่ หลังได้ตรวจสอบการลงลายมือชื่อตามคำร้อง ทั้ง 111 คน พบว่ามีผู้ลงลายมือชื่อซ้ำ จำนวน 1 คน เรียบร้อยรวมถึงตรวจสอบคำร้องพร้อมเอกสารประกอบของผู้เสนอแล้ว ทั้งนี้นายชวนได้ส่งคำร้องไปเมื่อช่วงบ่าย ของวันนี้ (5กรกฎาคม).