ข่าว

เกือบเนียน!! “เฟซบุ๊กปลอม” ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ลงทุนลงแรง สร้าง”เฟซบุ๊กปลอม” หากไม่สังเกตดีๆ ดูเหมือน เฟซบุ๊กจริง Prayutpfficial แต่เมื่อไล่ตาดูต่อไป จะเห็นความปลอมของเนื้อหาที่นำเสนอ …ให้ระวังในการกดแชร์ ไลท์ และโพสต์เป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ เฟซบุ๊ก สำนักงานใหญ่ มีนโยบายชัดเจนและให้ความร่วมมือกับการสร้างเฟซบุ๊กปลอม ที่สามารถติดตามตัวผู้ไม่ประสงค์ดีทั้งหลาย  พร้อมกับมีวิธีจับโกหกเฟซบุ๊กปลอม โดย…

1.จับโกหก จากคนปลอม ระหว่างพูดคุยหรือมีเนื้อหา จะแสดงความไม่ประสงค์ดี ที่คนทั่วไปเขาไม่เสวนากัน ตั้งแต่แรกที่ดูเหมือนมาขอเป็นเพื่อน  ส่วนใหญ่มักจะหวังผลไก เช่น ทรัพย์สิน เงินทอง สิ่งของ หรือหวังข้อมูลส่วนตัว เพื่อหลอกลวงคนอื่นต่อไป


2.ระวังคุยกับคนแปลกหน้า ที่จะรับ Friend request ที่ไม่รู้จัก ไม่ได้มีเพื่อนร่วมกลุ่มมาก่อน ควรกลั่นกรองเริ่มจาก ชวนคุยถามตอบ เพื่อแสดงตนว่า ไม่ใช่  mutual friens

3.สืบเสาะก่อนว่า คนที่จะมาเป็นเพื่อนนี้ มาดีหรือมาร้ายจากเฟซบุ๊กต้นทางของเขา หากไม่มีเฟซบุ๊กส่วนตัว ไม่มีโฟร์ไฟล์ละเอียด หรือเขียนไว้สวยหรูเกิน ให้ตั้งคำถามไว้ก่อนว่า ไม่มาดี

4.สังเกตรูปโปรไฟล์ สังเกตการแอบเอารูปคนอื่นมาแอบอ้างหรือไม่ และPhoto ภายในเฟซ มีรูปเดียว มีการอัพภาพอย่างไร น้อยครั้งหรือสม่ำเสมอ

5.นำชื่อนั้นไปค้นในอินเตอร์เน็ต ดูรายละเอียดต่างๆ อาทิ ชื่อ ที่อยู่ อายุ รูป เปรียบเทียบกัน และดูว่าเขาเคยถูกคนอื่นแท็กไหม เพราะคนส่วนใหญ่ที่เล่นเฟซบุ๊ก จะมีแท็กรูปหรือโพสต์กันไปมา

6.เช็กชื่อกลุ่มเพื่อน เพื่อให้ดูความเชื่อมโยงการเป็นตัวจริง