5 ปีรัฐบาลคนระทมกระเป๋าแฟบ ให้เวลารัฐบาลใหม่ 2 ปี

22 ก.ค. 2562 เวลา 2:25 น.

ผลสำรวจซูปเปอร์โพล 5 ปี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประชาชนทุกข์หนักเรื่องเงินในกระเป๋า แต่ยังให้โอกาสรัฐบาลใหม่แก้ปัญหาถึง 2 ปี

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล ได้เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง สุข ทุกข์ คนไทย กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 1,060 ตัวอย่าง ผลงานรัฐบาลลุงตู่ ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาทำให้คนไทย สุข หรือทุกข์ แค่ไหน เมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋าของตัวเอง พบว่า จำนวนมากหรือ 40.7% ทุกข์มากสุด, 19.1% ทุกข์, 32.1% กลาง ๆ มีเพียง 6.1% มีความสุข และเพียง 2% เท่านั้นที่สุขมากสุด และเมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋าของตนเอง เมื่อจำแนกตามพรรคการเมืองที่นิยมชอบฝ่ายค้าน และ ฝ่ายรัฐบาล พบว่า ส่วนใหญ่หรือ 58% ของผู้นิยมพรรคฝ่ายค้านทุกข์มากสุดมากกว่า 31.8% ของผู้นิยมพรรคฝ่ายรัฐบาลที่เป็นทุกข์มากสุด เมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋าของตัวเอง

5 ปีรัฐบาลคนระทมกระเป๋าแฟบ ให้เวลารัฐบาลใหม่ 2 ปี

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึงสุขหรือทุกข์ เมื่อเห็นนักการเมืองเดินสายวิจารณ์การเมืองไทยให้โลกฟัง พบว่า จำนวนมากหรือ 42.2% ทุกข์ถึงทุกข์มากสุด ในขณะที่ 51.3% กลาง ๆ และมีเพียง 6.5% สุขถึงสุขมากสุดเมื่อเห็นนักการเมืองเดินสายวิจารณ์การเมืองไทยให้โลกฟัง ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือ 67.9% จะให้โอกาสรัฐบาลชุดใหม่ทำงานมากกว่า 2 ปีขึ้นไป ถ้ารัฐบาลแก้ปัญหาเดือดร้อนเงินในกระเป๋าของประชาชนได้ ในขณะที่ 21.9% ให้โอกาส 1-2 ปี และ 10.2% ให้โอกาสน้อยกว่า 1 ปี ตามลำดับ

5 ปีรัฐบาลคนระทมกระเป๋าแฟบ ให้เวลารัฐบาลใหม่ 2 ปี

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา กล่าวว่า โพลครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ความทุกข์เรื่องเงินในกระเป๋าผลักประชาชนออกห่างไปจากฐานสนับสนุนรัฐบาลพล.อ.ปะยุทธ์เป็นทุกข์แรก และทุกข์ที่สองคือนักการเมืองเดินสายวิจารณ์การเมืองไทยให้ต่างชาติฟัง ซึ่งถ้ารัฐบาลแก้ได้ผลที่ตามมาคือรัฐบาลจะดึงคนเข้ามาสนับสนุนรัฐบาลมากขึ้น โดยเห็นได้ชัดเจนที่คนให้โอกาสรัฐบาลชุดใหม่อยู่นานกว่า 2 ปี

ในขณะที่อีกโจทย์หนึ่งน่าห่วงว่าจะแบ่งแยกคนไทยในประเทศออกเป็นสองขั้ว ที่อาจเกิดความขัดแย้งรุนแรงบานปลายขึ้น จึงจำเป็นต้องตัดไฟแต่ต้นลม” โดยการเดินสายให้ชาวต่างชาติช่วยสร้างประชาธิปไตยของไทยจะไม่มีวันเป็นที่ยอมรับโดยคนไทย ซึ่งสิ่งที่น่าห่วงสุด สำหรับนักการเมืองรุ่นใหม่ไม่ได้อยู่ที่ว่าพวกเขาไม่ได้ทำสิ่งที่ถูกต้อง แต่อยู่ที่ว่าพวกเขาไม่รู้ว่าอะไรถูก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด