บุรีรัมย์ แห่นางแมวแล้งหนักรอบ 20 ปี

22 ก.ค. 2562 เวลา 4:11 น. 14

ชาวตำบลสองห้อง บุรีรัมย์ “แห่นางแมว” ขอฝน แล้งหนักในรอบ 20 ปี ขาดน้ำกินน้ำใช้ นาข้าวแห้งตายกว่า 7 พันไร่

ชาวบ้านจาก 16 หมู่บ้าน ตำบลสองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันทำพิธี “แห่นางแมว” เพื่อบวงสรวงเทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามประเพณีความเชื่อ เพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล หลังจากปีนี้เผชิญกับปัญหาภัยแล้ง หนักที่สุดในรอบกว่า 20 ปี ทั้งนี้ ชาวบ้านได้นำตุ๊กตาแมว 2 ตัว มาใส่ไว้ในกรงแล้วแห่ไปรอบหมู่บ้าน

บุรีรัมย์ แห่นางแมวแล้งหนักรอบ 20 ปี

จากนั้น ชาวบ้านจะนำน้ำมาสาดใส่ตัวแมวที่นำมาประกอบพิธี พร้อมแห่ไปรอบหมู่บ้าน เพื่อให้ “เทวดา” บนท้องฟ้าได้รับรู้ถึงความแห้งแล้ง และจะได้ประทานฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ไม่มีน้ำเพื่อการเกษตร เพราะนาข้าวยืนต้นตายแล้วกว่า 7,000 ไร่ จากพื้นที่ทำนาทั้งตำบลกว่า 10,000 ไร่ และ ไม่มีน้ำสำหรับให้สัตว์เลี้ยงได้กิน

บุรีรัมย์ แห่นางแมวแล้งหนักรอบ 20 ปี

อบต.สองห้อง ก็ได้ประสานหลายหน่วยงานทั้งอำเภอ-จังหวัด เพื่อเร่งหาแนวทางช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยแล้งทั้งในระยะสั้น ด้วยการนำน้ำไปแจกจ่าย และระยะยาวคือการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน

บุรีรัมย์ แห่นางแมวแล้งหนักรอบ 20 ปี

ตำบลสองห้อง มีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ประชากรกว่า 8,000 คน รับผลกระทบครบทุกหมู่บ้าน ในการช่วยเหลือเบื้องต้น ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำน้ำออกแจกจ่ายให้กับประชาชน ในหมู่บ้านที่ขาดแคลน แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด