svasdssvasds

แล้งจัด ! วัดเก่าในเขื่อนป่าสักฯ โผล่พ้นน้ำรอบ 4ปี

สถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณลดลงจนวัดเก่าแก่ที่จมอยู่ในน้ำโผล่ขึ้นมาในรอบ 4 ปี ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมได้

นายศภชัย มโนการ ผู้อำนวยการโครงการป่าสักชลสิทธิ์ เปิดเผยว่า วัดหนองบัว(ใหญ่ )ที่จมน้ำในเขื่อนป่าสักมาร่วม20ปีบัดนี้จากสภาพที่แล้งจัดของปีนี้ และน้ำในเขื่อนลดทำให้เห็นวัดหนองบัว(ใหญ่) ได้ชัดเจน ซึ่งการโผล่ขึ้นมาของวัดและชุมชนเก่านี้เคยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2558 และครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 2 ตั้งแต่เปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มาตั้งแต่ปี2542 ที่ประชาชนสามารถลงชม วัดเก่าจมน้ำ สามารถชมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงระดับน้ำที่ไม่สามารถจะลงไปได้

แล้งจัด ! วัดเก่าในเขื่อนป่าสักฯ โผล่พ้นน้ำรอบ 4ปี

แล้งจัด ! วัดเก่าในเขื่อนป่าสักฯ โผล่พ้นน้ำรอบ 4ปี

แล้งจัด ! วัดเก่าในเขื่อนป่าสักฯ โผล่พ้นน้ำรอบ 4ปี

แล้งจัด ! วัดเก่าในเขื่อนป่าสักฯ โผล่พ้นน้ำรอบ 4ปี

แล้งจัด ! วัดเก่าในเขื่อนป่าสักฯ โผล่พ้นน้ำรอบ 4ปี

แล้งจัด ! วัดเก่าในเขื่อนป่าสักฯ โผล่พ้นน้ำรอบ 4ปี

สำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ วันนี้มี 44 ล้าน ลบ.ม. ขอให้ประชาชน อย่าตื่นตระหนก กรมชลประทาน ได้วางแผนการใช้น้ำโดยส่งช่วยด้านอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรมและรักษาระบบนิเวศน์วันละ 700,000 ลบ.ม. สามารถส่งได้ต่อเนื่องทุกวันและคาดว่าต้น สค จะมีน้ำมาเติมในเขื่อน อย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนต้องตระหนักใช้น้ำอย่างประหยัด

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด