"กสศ." อัดทุนเสมอภาค รร.ตระเวนชายแดนทั่วประเทศ

23 ก.ค. 2562 เวลา 7:39 น.

กสศ.ลงนาม MOUร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อุดหนุนทุนเสมอภาค ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข และพัฒนาคุณภาพครู” ให้กับโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 217 แห่งทั่วประเทศ

"กสศ." อัดทุนเสมอภาค รร.ตระเวนชายแดนทั่วประเทศ

โดย พล.ต.ท.วิชิต ปักษา รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.) เปิดเผยว่า โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนประสบภาวะความยากลำบากต่อการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของครู การจัดการเรียนการสอน และคุณภาพของเด็กนักเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างของปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งความร่วมมือกับกสศ.ในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนและให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค

"กสศ." อัดทุนเสมอภาค รร.ตระเวนชายแดนทั่วประเทศ

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากล่าวว่าได้มีการ คัดกรองนักเรียนที่มีความยากลำบากซึ่งอยู่ในพื้นที่ตามแนบตะเข็บชายแดนทั้งหมด คัดกรองเรียบร้อยแล้วจำนวน 13,037 คน จากทั้งหมด15,700คน คิดเป็นร้อยละ 82 ซึ่งในระดับประถมศึกษาจะได้รับทุนคนละ 1,500 บาท ส่วนระดับมัธยมศึกษาได้ทุนคนละ 2,500 บาท นอกจาก กสศ. ยังสนับสนุนทางด้านวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพครูในโรงเรียนสังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อีกด้วย

"กสศ." อัดทุนเสมอภาค รร.ตระเวนชายแดนทั่วประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด