เกษตรกรอุตรดิตถ์เครียดหนัก ภัยแล้งหนักสุดรอบ 50ปี

24 ก.ค. 2562 เวลา 7:22 น.

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์วิกฤตหนักสุดรอบ 50 ปี ต้นข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง 2 อำเภอ นอกเขตชลประทานกว่า 1 หมื่นไร่ ยืนต้นตาย

หลังจากฝนทิ้งช่วงและเกิดภาวะภัยแล้งขยายวงพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตร ทั้งข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ที่ชาวบ้านปลูกไว้ ได้รับผลกระทบ เนื่องจากไม่มีน้ำหล่อเลี้ยง โดยเฉพาะ เกษตรกรทำนา ตำบลนาอิน และตำบลนายาง อ.ทองแสนขัน และ เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันปะหลัง ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ กว่า 1 หมื่นไร่ ที่ไม่สามารถฟื้นกลับมาเจริญเติบโตและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อีกแล้ว

เกษตรกรอุตรดิตถ์เครียดหนัก ภัยแล้งหนักสุดรอบ 50ปี

เกษตรกรอุตรดิตถ์เครียดหนัก ภัยแล้งหนักสุดรอบ 50ปี

เกษตรกรอุตรดิตถ์เครียดหนัก ภัยแล้งหนักสุดรอบ 50ปี

เกษตรกรอุตรดิตถ์เครียดหนัก ภัยแล้งหนักสุดรอบ 50ปี

นางประยูร อินจ๋อย อายุ 54 ปี เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 45 ไร่ ต.ป่าคาย กล่าวยอมรับว่าเกิดภาวะความเครียด เนื่องจากข้าวโพด 45 ไร่ เสียหายพร้อมยืนต้นตาย ไม่สามารถฟื้นกลับมาได้อีกแล้ว สะสมทั้งหนี้เก่าและหนี้ใหม่ นับว่าแล้งรุนแรงตั้งแต่เกิดมาอายุ 54 ปี ยังไม่เคยเป็นเช่นนี้ นับว่ารุนแรงรอบ 50 ปี

เกษตรกรอุตรดิตถ์เครียดหนัก ภัยแล้งหนักสุดรอบ 50ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด