ราชทัณฑ์ จัดแข่งกีฬาระหว่างผู้ต้องขัง หวังสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม

25 ก.ค. 2562 เวลา 7:47 น.

ราชทัณฑ์ จัดการแข่งขันกีฬาผู้ต้องขังเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทุกเพศ ทุกวัย ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลักษณะนิสัย สร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับ กรมพลศึกษา จัดพิธีเปิดโครงการการแข่งขันกีฬาผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วยนายพัชระ ตั้งพานิช ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา ผู้แทนอธิบดีกรมพลศึกษาร่วมเป็นประธานในพิธีดังกล่าว

ราชทัณฑ์ จัดแข่งกีฬาระหว่างผู้ต้องขัง หวังสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม ราชทัณฑ์ จัดแข่งกีฬาระหว่างผู้ต้องขัง หวังสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม

โดยกรมราชทัณฑ์ มีนโยบายในการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อคืนคนดีสู่สังคม โดยให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จัดการแข่งขันกีฬาให้กับผู้ต้องขัง ประกอบด้วย 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ 1.กีฬาฟุตซอล 2.กีฬาวอลเลย์บอล 3.กีฬาเซปักตะกร้อ 4.กีฬาเปตอง เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทุกเพศ ทุกวัย ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลักษณะนิสัย สร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ ได้กำหนดจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคกลาง โดยได้รับการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งกรรมการตัดสินในแต่ละชนิดกีฬาจากกรมพลศึกษาอีกด้วย

ราชทัณฑ์ จัดแข่งกีฬาระหว่างผู้ต้องขัง หวังสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม ราชทัณฑ์ จัดแข่งกีฬาระหว่างผู้ต้องขัง หวังสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม ราชทัณฑ์ จัดแข่งกีฬาระหว่างผู้ต้องขัง หวังสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม

พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการแข่งขันกีฬาผู้ต้องขังรอบชิงชนะเลิศที่จัดขึ้นแล้ว กรมราชทัณฑ์และทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ยังได้รับเกียรติจากนายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย อุปนายก เลขาธิการ นักมวยสมัครเล่นทีมชาติไทย พร้อมคณะฯให้เกียรติเดินทางมาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา เยี่ยมชมการเรียนการสอนด้านกีฬาของทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ซึ่งเป็นเรือนจำเฉพาะทางด้านกีฬาของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งถือว่าการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ต้องขังสามารถกลับตนเป็นคนดีเพื่อให้สังคมภายนอกยอมรับและให้โอกาสต่อไป

ราชทัณฑ์ จัดแข่งกีฬาระหว่างผู้ต้องขัง หวังสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม ราชทัณฑ์ จัดแข่งกีฬาระหว่างผู้ต้องขัง หวังสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม ราชทัณฑ์ จัดแข่งกีฬาระหว่างผู้ต้องขัง หวังสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม ราชทัณฑ์ จัดแข่งกีฬาระหว่างผู้ต้องขัง หวังสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม ราชทัณฑ์ จัดแข่งกีฬาระหว่างผู้ต้องขัง หวังสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม ราชทัณฑ์ จัดแข่งกีฬาระหว่างผู้ต้องขัง หวังสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม ราชทัณฑ์ จัดแข่งกีฬาระหว่างผู้ต้องขัง หวังสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม ราชทัณฑ์ จัดแข่งกีฬาระหว่างผู้ต้องขัง หวังสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม ราชทัณฑ์ จัดแข่งกีฬาระหว่างผู้ต้องขัง หวังสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม ราชทัณฑ์ จัดแข่งกีฬาระหว่างผู้ต้องขัง หวังสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม ราชทัณฑ์ จัดแข่งกีฬาระหว่างผู้ต้องขัง หวังสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม ราชทัณฑ์ จัดแข่งกีฬาระหว่างผู้ต้องขัง หวังสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม ราชทัณฑ์ จัดแข่งกีฬาระหว่างผู้ต้องขัง หวังสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม ราชทัณฑ์ จัดแข่งกีฬาระหว่างผู้ต้องขัง หวังสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม ราชทัณฑ์ จัดแข่งกีฬาระหว่างผู้ต้องขัง หวังสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม ราชทัณฑ์ จัดแข่งกีฬาระหว่างผู้ต้องขัง หวังสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด